Жураковська Оксана Сергіївна
Жураковська Оксана Сергіївна

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 1997 р. закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю “Комп`ютеризовані системи обробки інформації та управління”.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”.

Галузь наукових інтересів – теорія розкладів, теорія алгоритмів, системи штучного інтелекту, теорія прийняття рішень.

Автор 15 наукових публікацій та 4 методичних посібників.

Викладає на кафедрі дисципліни: “Теорія алгоритмів “, “Теорія прийняття рішень”.

Підготовка підручників, посібників за останні 5 років:

  1. Основи програмування та алгоритмічні мови: Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напрямку підготов. «Комп’ютерні науки» заочної форми навч. – К.:НТУУ “КПІ”, 2007.
  2. Теорія прийняття рішень: Метод. вказівки до викон. розрахункової роботи для студ. спец. «Інформаційні управляючі системи та технології» – К.:НТУУ “КПІ”, 2007.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”