Українсько-корейський центр інформаційних технологій

29 жовтня 2008 р. підписано угоду між НТУУ „КПІ” та Корейським агентством міжнародного співробітництва КОІСА про створення українсько-корейського центру інформаційних технологій в НТУУ „КПІ”. З української сторони угоду підписав проректор, керівник департаменту міжнародних зв’язків НТУУ “КПІ” С.І.Сидоренко,  з корейської сторони – пан Чой Веон-шік. У церемонії підписання угоди взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Його Високоповажність пан Пак Ро-Б’юк (Park Ro-byug).

 

Мета і задачі УКЦІТ

 

Мета і задачі УКЦІТ

Мета створення УКЦІТ

 1. Одержання корейського досвіду та знань у галузі сучасних інформаційних технологій студентами та аспірантами НТУУ  «КПІ».
 2. Поглиблення співпраці України та Кореї у науково-освітній сфері шляхом розробки навчальних програм і матеріалів.
 3. Зміцнення дружніх стосунків і поглиблення співпраці між обома країнами шляхом успішного  виконання проекту.
 4. Задоволення потреби української промисловості  у висококваліфікованих кадрах.

Задачі УКЦІТ

 1. Підготовка студентів і аспірантів НТУУ «КПІ» за програмами  Grid-Computing  (Розподілені обчислення) та System on Chip (SoC – системи на кристалі).
 2. Підвищення кваліфікації фахівців (спеціалістів і магістрів) за програмами Grid-Computing та System on Chip (SoC).
 3. Перепідготовка кадрів за програмами Grid-Computing, System on Chip (SoC), інформаційні технології.
 4. Консалтингові послуги з питань Grid-Computing, System on Chip (SoC), інформаційних технологій.
 5. Дистанційна освіта за програмами Grid-Computing, System on Chip (SoC), інформаційні технології.
 6. Науково-дослідчі та навчально-методичні роботи за програмами Grid-Computing, System on Chip (SoC).
 7. Науково-інформаційна та просвітницька робота в українсько-корейському культурному центрі.

Навчальні програми

Навчальні програми

Навчальні відділи   здійснюватимуть підготовку за програмами:

–      Grid-Computing;

–      System on а Chip (SoC);

–      ІР-телефонія

 

Початок занять 1.10.2011

 

 

Курс   Grid Computing

 

 

 

Загальна інформація про курс

Необхідні

базові

знання 

Комп’ютерні науки, комп’ютерні мережі,операційні системи (Windows, UNIX-like), мови програмування (JAVA, C/C++), Web standards (XML), штучний інтелект, досвід користування PCs, Unix/Linux, Networking.

 

Опис курсу

 

Особливості Grid систем, архітектура Grid, безпека, віртуальні організації, робота Grid і управління даними, конфігурація міжплатформного Grid. Web-сервіси, розподілені обчислення, хмарова обробка даних, паралельне програмування, семантичні веб-сервіси. Grid middleware (MW) в деталях (Globus Toolkit 4 and EGEE gLite). Інсталяція, конфігурування, тестування Grid middleware, віртуальні організації, виконання задач у середовищі Grid.

 

Цілі та результати  навчання Студент буде:

–      знати основи Grid технології, використання  Grid middleware для вирішення проблем у області застосувань;

–    мати практичні навики роботи в середовищі Grid;

–    знати як створювати та використовувати  web сервіси, як агрегувати мережеві послуги, як встановлюватити розподілені системи для складних  обчислень, як розвивати і проектувати системи хмарової обробки даних;

–       розуміти архітектуру підсистем Grid middleware та відповідні технології;

–       розробляти програмне забезпечення,  що взаємодіє з існуючим Grid middleware;

–       мати практичні навики розробки та оптимізації Grid middleware;

–       розуміти головні аспекти різного Grid middleware;

–       щоб брати участь у віртуальних організаціях, потрібно мати практичні навики використання Grid middleware, клієнти та портали для  для передачі завдань Grid і контролю їх стану держави

Рекомендована
література

 

Підручники для курсу. 

A. Petrenko. The Introduction to Grid Technologies for Science and

Education. Kiev, 2008.

A. Pertrenko, E. Martynov, S.Svistunov. Grid Computing Infrastructure

for Science and Engineering. 2009.

F. Berman, G. Fox, A. Hey. Grid Computing: Making The Global

Infrastructure a Reality. John Wiley & Sons, 2003

I. Foster, C. Kesselman. The Grid 2: Blueprint for a New Computing

Infrastructure. Morgan Kaufmann, 2003

M.Li, M.Baker. The Grid. Core Technologies. Wiley, 2005.

J.Cunha, O.Rana. Grid Computing: Software Environments and Tools.

Springer, 2006.

 

Інструменти

 

PCs, Software: virtual machine (VirtualBox / VMWare Player), JDK +

IDE, Globus Toolkit 4, GridSphere portal.

Globus Toolkit, JDK (Eclipse, NetBeans)

Virtual Machines (VMWare Player)

Power Point presentations

EGEE gLite 3,

Nordugrid

 

Курси 1 Основи Grid обчислень
2 Web сервіси та Хмарові обчислення
3 Grid Middleware
4 Затосування в середовищі Grid

 

 

Курс:   Проектування  та верифікація  SOC

 

 

Загальна інформація з курсу

 

Необхідні
базові знання
та навики

 

Напівпровідники, теорія електричних кіл , цифрова  логіка, архітектура комп’ютерів. Досвід роботи з операційними системами  Windows, Unix та текстовими редакторами. Встановлення програм та системного середовища. Мова C, досвід роботи з промисловим стандартом C.  Компіляція програм у Visual Studio і GNU GCC.  Архітектура FPGA , потокові обчислення.

 

Цілі курсу

 

Цей курс призначений для студентів та інженерів, які зацікавлені  у розвитку систем на кристалі. Він дозволяє:

•   зрозуміти процеси проектування та контролю SOC;

•   вивчити середовище  проектування та контролю SOC;

•   одержати навики у проектуванні SOC.

 

Завдання курсу

 

Цей курс дозволяє отримати практичні навички роботи з:

•   VERILOG-HDL як мовою проектування HW  SOC, що включає моделювання і синтез;

•   Verilog PLI/VPI як засобом моделювання hardware блоків, використовуючи  як мову C, так і Verilog;

•   iNCITE/iN SPIRE як FPGA середовищем проектування, що включає cycle-level і transaction-level;

•   OPENPJSC як вбудованим процесором SOC;

•   мовою C для OpenPJSC систем, що включає  компілятор та дебагер;

•   SOC і on-chip buses;

•   проектування SOC з різними застосуваннями, що включають audio, відео і мережі та інші.

 

Курси

 

1 Проектування технічного забезпечення для SOC
2 Проектування технічного забезпечення та контроль, використовуючи Verilog VPI

 

3 Перевірка SOC

 

4 Проектування та контроль  SOC

Реалізація проекту

Реалізація проекту

 1. Проект розпочався 16 липня 2009 р. після обміну нотами між Урядом Республіки Кореї та Урядом України в результаті офіційного візиту прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко до Республіки Корея.
  2. Інструктори НТУУ „КПІ” пройшли навчання в Кореї з 26.07.09 по 23.08.09.
 2. 27 серпня 2009 року для реалізації проекту УКЦІТ НТУУ “КПІ” отримав обладнання з Республіки Корея. Вартість якого становить більше 300 тисяч доларів США.
 3. Обладнання УКЦІТ тимчасово встановлено в КБ інформаційних систем (корпус 13) у двох комп’ютерних класах.
  5. Початок навчального процесу заплановано на 15 листопада 2009р. Навчання буде здійснюватися за програмами Grid-Computing та System on а Chip (SoC). Першими студентами УКЦІТ стануть  викладачі, що навчатимуться  за напрямком підвищення кваліфікації. Починаючи з лютого 2010р. до навчального процесу будуть залучені аспіранти, магістри, бакалаври ФІОТ, ФЕЛ, ІПСА та інших факультетів.

Запис слухачів на навчання

Запис слухачів на навчання

Додаток 6

до розпорядження № ___

від ___ грудня 2009 р.

ЗАЯВКА СЛУХАЧА
(науковопедагогічного працівника/керівника підрозділу)

на підвищення кваліфікації в Українсько-корейському навчальному центрі
інформаційних технологій (УКНЦІТ) в НТУУ «КПІ»
за програмами Grid-Computing/System-on_Chip

 

Виберіть програму навчання:

Назва програми Вибір слухача
Grid-Computing  
System-on_Chip  

   Виберіть термін навчання:

Семестр Вибір слухача
Першій семестр  
Другий семестр  

 

Прізвище
Ім’я
По батькові
Факультет
Кафедра
Посада
Тел. роб.
Моб.тел.
Е-mаіІ:
Дисципліни, що читає слухач

З умовами навчання ознайомлений (а)

Підпис слухача                  Дата заповнення: “___” ________200_

Умови навчання

 

 1. Години навчання: 16.00 – 20.00
 2. Місце навчання: корпус 13 КБІС, аудиторії 5, 7
 3. Слухач отримує необхідні навчальні матеріали (програму навчання та конспект лекцій)
 4. Навчання на авторизованих курсах проводиться в спеціалізованих комп’ютерних класах УКНЦІТ, що відповідають жорстким міжнародним стандартам:
 5. кожному слухачеві надається потужна робоча станція з безпечним TFT-монитором.
 6. комп’ютери слухачів і викладача об’єднані в єдину мережу.
 7. комп’ютери слухачів  мають відкритий  доступ до високошвидкісного  Інтернету.
 8. навчальний клас оснащений потужним проектором.
 9. Багаторівнева система захисту від перебоїв дозволяє мінізувати втрати навчального часу.
 10. Після закінчення курсу слухачам видається сертифікат УКЦИТ про підвищення кваліфікації.
 11. Усі матеріали, устаткування, програмне забезпечення, що використовуються при проведенні і підготовці курсів, ліцензовані.

 

Наші контакти

Наші контакти

Директор УКЦІТ: 

Ковалюк Тетяна Володимирівна, доцент кафедри АСОІУ ФІОТ:

e-mail: tkovalyuk@mail.ru

Тел. (044)406-82-98, (044)236-96-51

Адреса :

Проспект Перемоги 37, НТУУ «КПІ», УКЦІТ
м. Київ, Україна; 03056, корп 13.

Проїзд:

Метро до станції «Політехнічний інститут». Далі автобус 442 до зупинки вул.. Польова

Онлайн запис слухачів на навчання