Учасники програми

1.      Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

2.      Філія американського Університету Індіанаполіса (м. Афіни, Греція) .

 

З метою розвитку міжнародної мобільності студентів та підвищення якості освіти з 2009 року в межах НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» започатковано реалізацію програми «Подвійний диплом» спільно з провідним університетом США – University of Indianapolis.

Стратегічною ціллю міжнародного співробітництва «Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»– Університет Індіанаполісу в Афінах є інтегрування в світовий освітній та науковий простір шляхом адаптації системи освіти до загальноєвропейських стандартів вищої освіти, закріплених Болонською декларацією.

 

 

 

З 2011 року з університетом м. Мерзебург (Німеччина) реалізується програма “Подвійний диплом”. Студентам кафедри надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра.

Умови навчання студентів кафедри в університеті м.Мерзебурга (Німеччина)

2.1. Студенти можуть бути зараховані за напрямками бакалавра:

– комунікацій, зв’язку і систем автоматизації (BMKAS)

– прикладна інформатика (BAIN)

– технічна документація та електронні навчальні системи (BTREL)

При вступі на курс BTREL, переважно після другого навчального семестру обирається поглиблене вивчення електронних навчальних систем, оскільки поглиблене вивчення технічної документації можливе лише з відмінними знаннями німецької мови.

2.6 Українські студенти навчаються в KПI ім. Ігоря Сікорського перший і другий семестр за підготовкою бакалавра в галузі інженерних наук та відвідують паралельно німецькі курси, які тривають два семестри. Відвідування німецьких курсів є обов’язковим.

2.7 Перші два семестри за напрямками BMKAS, BAIN і BTREL українські студенти не вивчають математику і інформатику, оскільки ці фундаментальні предмети викладаються в KПI перші два семестри. Крім того, українські студенти відвідують курси німецької мови в НОМЕ Мерзебург в кількості 8 академічних годин на тиждень. З третього по п’ятий семестр українські студенти можуть обрати в рамках нетехнічних предметів також заняття з області «Німецька мова». Більш детально інформація регламентується в програмних положеннях екзаменаційногота навчального розпорядку спеціальностей BMKAS, BAIN і BTREL.

2.9 Необхідною умовою є знання основи англійської мови. В навчальні плани HOME включені курси англійської мови за спеціальністю.

2.10 Після успішного завершення 1-го та 2-го семестру та успішного відвідування курсів німецької мови, «Мовним Центром» НОМЕ Мерзебург проводиться екзамен з німецької мови в KПI ім. Ігоря Сікорського. Складання екзамену є обов’язковою умовою для вступу до НОМЕ Мерзебург. У відповідності з узгодженим числом українських студентів, будуть відбиратися кращі випускники мовних курсів для затвердження на навчання в НОМЕ Мерзебург.

2.11 Програма підготовки бакалаврів за спеціальностями BMKAS, BAIN і BTREL триває 6 семестрів.

Оскільки українські студенти вже навчалися два семестри KПІ ім. Ігоря Сікорського, то тривалість загального навчання складає 8 семестрів, що відповідає тривалості навчання за напрямком підготовки бакалавра в Національному технічному університеті України КПІ іменеі Ігоря Сікорського.

2.14 Студенти, які не отримали візу або не набрали необхідну кількість кредитів в університеті Мерзебург, мають змогу закінчити навчання в KПI ім. Ігоря Сікорського.

2.15 Для закінчення навчання в НОМЕ Мерзебург студенти затверджують тему бакалаврської роботи, яка до цього була узгоджена з відповідними професорами НОМЕ Мерзебург і KПI ім. Ігоря Сікорського. Керівництво роботи проводиться відповідним закріпленим професором.

Бакалаврська робота представляється німецькою або англійською мовою в НОМЕ Мерзебург і оцінюється згідно з екзаменаційним розпорядком НОМЕ Мерзебург. Після допуску бакалаврської роботи в НОМЕ Мерзебург, вона перекладається студентами на українську мову і переклад або англійська оригінальна версія подається в KПI ім. Ігоря Сікорського. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» затверджує дану бакалаврську роботу як бакалаврську роботу зі спеціальності.

Після успішного складання всіх іспитів, студент отримує ступінь бакалавра НОМЕ Мерзебург і KПI ім. Ігоря Сікорського. Студент отримує сертифікат KПI і НОМЕ Мерзебург, а також спільне свідоцтво від обох університетів. До сертифікату додається виписка з детальною академічною успішністю (Додаток до диплому). Всі зазначені документи видаються німецькою, українською та англійською мовами.

 

 

Також на кафедрі реалізується програма “Подвійний диплом” з ‘ Universite de le’ Mans (Франція) зі спеціальності комп’ютерні науки.

Університет Ле Ман (Université du Maine) знаходиться у старий частині міста Ле Ман, колишнього «Сіте Плантагенет», – одного з найбільших середньовічних міст Європи. Він був заснований у 1977 році. В університеті навчається біля 8700 студентів за наступними напрямами: наука та технології, право, економіка і менеджмент, мистецтво, філологія.
Тривалість навчання в обох університетах складає чотири семестри (два роки). Студенти можуть вступити на програму на початку першого семестру (перший рік навчання) та навчатися за програмою протягом чотирьох семестрів, чи на початку другого року магістратури, чи на початку четвертого семестру з метою проходження дипломного стажування.

Можливість отримати подвійний диплом магістра мають студенти наступних факультетів:

§  хіміко-технологічний (ХТФ)

§  прикладної математики (ФПМ)

§  фізико-математичний (ФМФ)

§  приладобудівний (ПБФ)

§  інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)

§  біотехнології та біотехніки (ФБТ)
Брати участь у програмі можуть студенти НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, що одержали диплом бакалавра за відповідними напрямами, а також відповідають відповідним критеріям знань мови, визначеними діючими  нормами в університеті Ле Ман.

 

Схема роботи

Студенти, що беруть участь у програмі будуть спільно курируватися двома кураторами, що представляють кожну установу та навчатися за програмою затвердженою спільною комісією. По закінченню навчання дипломні проекти повинні бути представлені в обох університетах, а захист відбуватиметься або в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, або в університеті Ле Ман під контролем спільної комісії.

 

Студенти, що навчались в рамках даної програми і задовольнили у достатній мірі відповідні екзаменаційні вимогу, отримають два дипломи: диплом магістра наук і технологій університету Ле Ман і диплом магістра НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” відповідно до спеціальності.

Довідка про університети

Довідка про університети

Національний технічний університет України «КПІ»

Сьогодні НТУУ „КПІ” – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. На його базі функціонує 8 навчально-наукових центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науково-дослідних центрів і 1 конструкторське бюро.

Навчальний процес проводять досвідчені викладачі та відомі вчені України, серед яких 10 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 260 професорів, докторів наук, 1249 доцентів, кандидатів наук.

НТУУ „КПІ” став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної Академії наук URAN, яка приєднана до Європейської освітньої мережі GEANT.

В університеті можна одержати дипломи, вчені ступені та кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра інженерії, магістра наук, кандидата наук (рівнозначно PhD), доктора наук.

В НТУУ „КПІ” здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень з таких пріоритетних напрямків:

 • сучасні технології в галузі інформатики, машинобудування, хімії, матеріалознавства;
 • інформаційні мережі та інформаційні телекомунікаційні технології;
 • проблеми енергозбереження і розвиток енергозберігаючих технологій;
 • моніторинг і охорона навколишнього середовища;
 • ліквідація наслідків ядерних і техногенних катастроф;
 • космічні та авіаційні технології;
 • дослідження і використання людських ресурсів;
 • медична інженерія;
 • системний аналіз і прийняття рішень та ін.

 

В основу  підготовки фахівців у НТУУ „КПІ” покладені наступні принципи:

1.Орієнтація навчального процесу на підготовку професійно компетентних, високодуховних і креативних фахівців.

 1. Постійна спрямованість на наукові дослідження.
 2. Інтеграція навчального і науково-дослідного процесу.
 3. Впровадження повного циклу безперервного навчання (бакалавр – магістр – магістр МВА, кандидат наук (рівнозначно PhD).
 4. Розвиток міжнародного співробітництва з університетами, отримання студентами подвійних дипломів.

 

Університет Індіанополісу в Афінах

Університет Індіанополісу – приватний вищий навчальний заклад, який забезпечує освітню підготовку в гуманітарних та інженерних напрямах, в докторантурі за програмою Ph.D, має партнерські стосунки в різних країнах світу.

Задача Університету Індіанополіса – готувати його випускників для ефективної, відповідальної, кваліфікаційної діяльності на позиціях лідерів в сучасному суспільстві. Університет дає знання та розвиває здібності студентів, їх творчі таланти, культивує раціональність і толерантність їх думок і вчинків, сприяє інтелектуальній діяльності в процесі відкриття і синтез знання.

Університет Індіанополісу засновано в 1902 р., він розміщений в місті Індіанополіс, штату Індіана (США). Університет пропонує бакалаврські та магістерські програми як в головному підрозділі в США, так і у своєму відділенні в м. Афінах, Греція, де має повністю обладнане університетське містечко. В університеті в Афінах проводиться підготовка фахівців за 35 спеціальностями. Серед них 10 програм, за якими можуть навчатися українські студенти: з електронних видань (комунікацій), фінансових дисциплін, менеджменту, маркетингу, економіки, соціології, бізнес-адміністрування, комп’ютерних наук, інформаційних технологій тощо.

З детальною інформацією про Університет Індіанаполіса в Афінах можна познайомитись на сайті університету за адресою http://www.uindy.gr.

 

 

Ступінь бакалавра

Ступінь бакалавра

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», отримання дипломів двох університетів: НТУУ «КПІ» та університету Індіанополіса.

 Перелік бакалаврських програм з інформаційних технологій

          Computer Science,

Information Systems

 

 Зміст підготовки бакалаврів в університеті Індіанополіса м. Афіни.

Термін навчання: 1-1,5 роки

Обсяг навчання: 30-45 кредитів

Місце навчання: м. Київ, Україна – м. Афіни, Греція – м. Індіанополіс, штат Індіана, США.

   Умови взаємозаліку дисциплін: відповідно до навчальної програми, що значно скорочує термін навчання в університеті.

Обираючи відповідний напрям підготовки, студент отримує персонального консультанта в університеті Індіанаполіса, який допомагає йому сформувати власний індивідуальний навчальний план обсягом 30-45 кредитів.

   Оплата за навчання. Студенти НТУУ «КПІ» отримують унікальну можливість навчатися за мінімальною вартістю та отримати диплом престижного університету США.

Вартість навчання зменшується за рахунок впливу наступних чинників:

– скорочення терміну навчання;

– навчання в Європі (≈ 250€/кредит), тоді як в США (≈ 700-800$/кредит);

– кількості обраних кредитів.

Вартість навчання складає 13 тис. євро, перший внесок –  6 тис. євро.

Програма навчання за різними напрямами включає перелік дисциплін, що додається.

 Вимоги до кандидатів

 1. Завершити навчальну програму мінімум 133 семестрових кредити (два повних курси).
 2. В Університеті Афін Indianapolis виконати програму останнього семестру в 30 кредитів, не враховуючи екзаменаційні кредити або кредити самостійної роботи,
 3. Отримати середній бал 1.7 або вище з нормативних дисциплін навчального плану.
 4. Отримати комутативний середній бал не менший за 2.0
 5. Відпрацювати як мінімум одну третину годин нормативних дисциплін, що вимагає навчальна програма, в Університеті Афін Indianapolis
 6. Відпрацювати як мінімум одну третину годин усіх дисциплін навчальної програми в Університеті Афін Indianapolis
 1. Загальні освітні дисципліни:

Ø       Історична свідомість

Ø       Природничі науки

Ø       2 дисципліни з мистецтва, музики або театру

Ø       Глобальне розуміння

Ø       Числова грамотність

Ø       Соціальний запит

Ø       Іудейські християнські традиції

Ø       Комп’ютерна грамотність

Ø       Кинезіологія

 1. Виконати всі вимоги, включаючи необхідний рівень підготовки, для певної навчальної програми, що відповідає офіційному головному навчальному плану.
 2. Студенти повинні вибрати в Університеті Афін Indianapolis як мінімум:

Ø       три дисципліни відповідно до американських вимог:

HIST-480 – спеціальні теми з історії, включаючи історію США 3 кредити;

PSCI-480 – спеціальні питання політичних наук, включаючи американську політичну думку 3 кредити;

SOC430 – тематичний семінар з соціології, включаючи американське суспільство та культуру 3 кредити.

Ø      ENGL-100 3 кредити. Англійська мова як друга мова. Не перезараховуються Університетом Індіанополіса кредити, що їх отримали студенти молодших курсів в NTUU „КПІ”. Студенти, які спілкуються англійською мовою, як другою мовою, повинні зареєструватися на основний письмовий курс, додатковий до ENGL-101

Ø       ENGL-101 Англійська література 3 кредити  і ENGL-102 Західна світова література -3cr.

Ø       INTD-101 Новий студентський досвід 1 кредит.

Ø       INTD-202 Педагогічна майстерність (Сеанс лекційної роботи) l кредит.

Ø       IREL-480-9/PSCI-480-28/SOC-430-26/COMM-341-25 Суспільно-політичний Форум послів 3 кредити.

Ø       COMM-100 Ораторське мистецтво 2 кредити.

Ø       COMM-200 Ділова та професійна комунікація 3 кредити.

Ø       PHIL-201 Етика 3 кредити.

Рекомендація студентів до навчання в Університеті Індіанаполіса здійснюється за результатами проведення спеціального фахового відбору комісією НТУУ «КПІ»-МУФ.

 Державна атестація

В НТУУ «КПІ» по завершенні бакалаврських програм державна атестація передбачає складання Комплексного державного екзамену з фаху або захист дипломної роботи бакалавра.

В Університеті Індіанаполіса (м. Афіни) державна атестація здійснюється за рахунок  успішного складання екзаменів по кожному з обраних кредитів, а також випускного екзамену.

Навчання за напрямами Computer Science and Information Systems в Університеті Індіанаполісу (м. Афіни) здійснюється в College of Arts & Sciences, Mathematics and Computer Science Department. Державна атестація передбачає складання іспитів з кожної дисципліни та виконання курсової роботи.

Ступінь магістра

Ступінь магістра

 Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», отримання дипломів двох університетів:  НТУУ «КПІ»- університет Індіанополісу.

  Перелік магістерських програм

 • Finance
 • Marketing
 • Technology Management
 • Organizational Leadership
 • Global Supply Chain Management
 • International Relations
 • Business Administration
 • Media and Communication
 • Computer Science
 • Nursing and Health Systems Administration

 Зміст підготовки магістрів в університеті Індіанополіса м. Афіни

Термін навчання: 1-1,5 роки

Обсяг навчання: 45 кредитів

Місце навчання: м. Афіни, Греція, м. Індіанополіс, штат Індіана, США

Програма навчання: перелік дисциплін представлений на сайті університету Індіанаполіса.

Умови взаємозаліку дисциплін: відповідно до навчальної програми, що значно скорочує термін навчання в університеті.

 Вимоги до кандидатів

Високий рівень володіння англійською мовою.

 Державна атестація

Захист магістерської дипломної роботи в НТУУ «КПІ» за всіма програмами.

Складання екзаменів та виконання проектів в Університеті Індіанаполіса.

 

Програма MBA

Програма MBA

Навчання за програмою Master of Business Administration з отриманням диплому Master in Business Administration в університеті Індіанополіса м. Афіни (друга освіта для студента НТУУ «КПІ»)

 Зміст підготовки магістрів MBA

Термін навчання: 4 місяці.

Обсяг кредитів – мінімум 15.

Місце навчання: м. Афіни, Греція (4 місяці)

 Вимоги до кандидатів

Анкети абітурієнтів приймаються протягом року, період реєстрації – осінь, весна, літо.

 • Ступінь  бакалавра від акредитованої установи
 • Тест для перевірки рівня знань в області економіки і управління (GMAT – Graduate Management Aptitude Test)
 • Дві рекомендації
 • Офіційні копії від вищих навчальних закладів
 • Збір за оформлення An application fee
 • Резюме
 • TOEFL 550 балів за письмовий іспит або 213 за комп’ютеризовану версію
 • Чотири роки вищої освіти

Для топ-менеджерів компаній та керівників успішного бізнесу надається можливість навчання за програмою Executive MBA.

Останній термін прийому документів – липень. Восени можливо тільки зарахування

 • Вимоги Admission Admission Requirements
 • Істотний досвід роботи керівником
 • Ступінь бакалавра від акредитованої установи
 • Дві рекомендації
 • Офіційні копії від вищих навчальних закладів
 • Збір за оформлення
 • Тест для перевірки рівня знань в області економіки і управління (GMAT – Graduate Management Aptitude Test)
 • Можливо, потрібне інтерв’ю
 • Резюме
 • TOEFL 550 балів за письмовий іспит або 213 за комп’ютеризовану версію
 • Чотири роки вищої освіти

Шаблон резюме

Шаблон резюме

 

Фото

Name      Ivan Ivanov
Birth date: 9 October, 1990
Nationality: Ukrainian
Address:

 

Ivanovskaya st., 12, ap.193

Kyiv, Ukraine, 04119

Ivan Ivanov.

 

Telephone: home                   +380 44 4434333

work                    +380 44 5555555

mobile phone      +380 68 6666666

E-mail xxxxxx@yyyyy.zzzz
Education & Training

 

1998-2002 National Polytechnic University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Informatics and Computer Techniques Faculty

Diploma: Bachelors degree in computer science (with honours)

2002-2004 National Polytechnic University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Informatics and Computer Techniques Faculty

Diploma: Masters degree in informational management systems and technologies (with honours)

2004-2007 National Polytechnic University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, post-graduate course
2007, 4-29 June Central Asia Informatization Policy Course,

KADO, Korea

Employment

 

July, 2000 – January, 2001

 

“Information Technologies”,

Position: Programmer / Executive

Responsibilities:

·                   Programmer

February, 2001 – May, 2005 Information Analytic Centre “BIT”,

Position: Programmer / Executive

Responsibilities:

·                   Database design

·                   Core and user interface programming

·                   User support and documentation

September, 2005 till present National Polytechnic University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Position: Senior teacher, professor assistant

Responsibilities:

·                   Teaching

·                   Lecture reading

·                   Masters diploma work supervising

·                   Artificial Intelligence researches

Skills Operating Systems: MS Windows

Programming languages: CC++, MS Visual C++, Pascal, Delphi, PHP, Javascript, HTML/DHTML, XML, AJAX, FoxPro, MS Visual FoxPro,

Databases: Interbase, MySQL

Logical languages: SOAR, CLIPS, Prolog

 

Languages Ukrainian, Russian (native)

 

English: advanced.

TOEFL certified: Computer-based test on 06/20/2006. Total score: 250.

Reading and writing technical documentation.

Teaching computer science course “Special questions of Information Technologies” in English.

Interests Traveling, music, philosophy, football, mountain climbing, literature, ecology

 

Контакти

Контакти

Ковалюк Тетяна Володимирівна, доцент кафедри АСОІУ ФІОТ
Тел.:
(044) 406-82-98
E-mail: tkovalyuk@mail.ru
НТУУ “КПІ”, корпус 18, ауд.429/1

 

Application form

Application form

Бажаючі приєднатися до однієї з навчальних програм студенти НТУУ «КПІ» заповнюють наведену нижче форму, яку передають деканові свого факультету (директорові інституту) або координатору програми на факультеті ФІОТ доценту Ковалюк Тетяні Володимирівні (406-82-98, 454-98-47, tkovalyuk@mail.ru) для подальшої спільної роботи:

 

Mini application form

 

 

№№ Name
1. Undergraduate/graduate
2. Year of study
3. Faculty
4. Major
5. Interest of study

 

Англійська мова

Англійська мова

З метою підготовки до навчання в Університеті Індіанаполіса або покращення рівня знань англійської мови студентам та випускникам НТУУ «КПІ» надається можливість відвідання інтенсивних курсів англійської мови.

Термін навчання: 3 місяці

Період навчання: серпень

Місце навчання: м. Афіни, Греція