Запрошуємо до подання публікацій у науковий журнал

Запрошуємо до подання публікацій у науковий журнал Вісник Житомирського
державного технологічного університету. Технічні науки.

Шановні колеги!
Редакція наукового журналу
Житомирського державного технологічного університету «Вісник ЖДТУ
. Технічні науки » запрошує Вас взяти участь у випуску чергового номеру
наукового фахового видання за такими напрямками:
прикладна механіка, галузеве машинобудування;
телекомунікації та радіотехніка;
автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології;
інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія;
автомобільний транспорт;
гірництво.
Прийом статей до 20 травня та 20 листопада