Запобігання плагіату. Інформація щодо розміщення магістерських та бакалаврських робіт в ELAKPI

Нагадуємо Вам про продовження процесу розміщення електронних версій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на здобуття ступеня «магістра» в ElAKPI відповідно до Тимчасового положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Інформуємо, що питання щодо розміщення в ELAKPI електронних версій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, що містять  конфіденційну інформацію, комерційно цінні результати інтелектуальної діяльності тощо, розглядається керівництвом університету.

У будь-якому випадку, визнання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти такими, на які накладено умови режиму комерційної таємниці, потребуватимуть відповідного підтвердження у формі, яка зараз теж розглядається і про яку ми поінформуємо.

Питання розміщення електронних версій кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня «бакалавра» в ElAKPI погоджується з керівництвом університету.

Інформація від ElAKPI