XVII міжнародна науково-практична конференція «науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління»

Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у xvіі міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і
молодих вчених «Науково-технічний розвиток:
економіка, технології, управління» присвяченій до 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського.

До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені українських і зарубіжних вузів, наукових установ.

За матеріалами роботи конференції видається електронний збірник тез доповідей учасників. Кожен учасник отримає інформаційні матеріали
конференції та сертифікат про участь (за умови виступу з доповіддю).

Конференція відбудеться в м. Києві в «КПІ ім. Ігоря сікорського» 27-28 березня 2018 р.

Інформаційний лист