Витяги з протоколів розширених засідань кафедри, що стосуються спеціальності 126

Витяг з протоколу №12 розширеного засідання кафедри інформатики та програмної інженерії факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» від 29 червня 2017 року

Витяг з протоколу №14 розширеного засідання кафедри інформатики та програмної інженерії факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» від 02 червня 2020 року