Вимоги до дипломів з відзнакою

 Скористайтеся можливістю отримати диплом з відзнакою! Все, що вам потрібно зробити – виконати певні критерії, висвітлені в Додатку А «Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://osvita.kpi.ua/node/35)», а Екзаменаційна комісія, що проводить атестацію на факультеті/інституті, оцінюючи їх, приймає рішення про видачу вам диплому з відзнакою.

Критерії для бакалаврів:
   •  здобувач вищої освіти має оцінки «відмінно» не менше як із 75% дисциплін (освітніх компонентів), що виносились на семестровий контроль, а з інших дисциплін – оцінки «дуже добре» та «добре» (тобто 75% оцінок 95+, все інше має бути 75+ і жодних 60-74);
   •  здобувач вищої освіти склав атестаційні екзамени та/або захистив кваліфікаційну роботу з оцінкою «відмінно» (тобто, на екзамені/захисті отримано 95+)

Критерії для магістрів включають у себе всі критерії для бакалаврів та не менше одного з наступних досягнень:
   •  публікація у науковому фаховому виданні (не нижче категорії «В»);
   •  отримання охоронного документу за результатами виконання кваліфікаційної роботи;
   •  участь у конкурсі стартапів Sikorsky Challenge.

 ДНВР на фейсбук (https://www.facebook.com/kpi.dnvr/) | телеграм (https://t.me/dnvr_31). З питаннями сюди (http://t.me/dnvr_team_bot). Успіхів!

#ДНВР #навчально_виховна_робота