Магістратура

Якщо Ви хочете продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то можете вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс. Ви будете здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань розміщено на нашому сайті .

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії
 • заява бакалавра для участі в конкурсному відборі на навчання у магістратурі

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра 2019

Шановні студенти!

Нагадуємо, що вступний іспит з іноземної мови в магістратуру складають всі студенти без винятку. Сертифікати для вступників на 5 курс не враховуються.

В 2019 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ)  здійснює підготовку  магістрів за освітньо-професійною  та освітньо-науковою програмою підготовки наступних спеціальностей:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення комп`ютеризованих систем
Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційно-управляючих систем на технологій

 Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування»

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА) СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

  Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Магістр з інформаційних систем і технологій»

Нове! Програми вступних іспитів (2019 р.)

Інформація для абітурієнтів, які мають  творчі досягнення

Абітурієнтам, які  мають друковані роботи, що засвідчують творчі досягнення, необхідно додатково під час подання заяви надати наступну інформацію у друкованому вигляді:

 1. Перший лист збірника.
 2. Друга сторінка збірника з реквізитами та редакційною колегією
 3. Зміст (сторінка з автором)
 4. Стаття

Архівна інформація вступу 2018 р.

Проект розкладу вступних іспитів

Бланки заяв (для вступу на 5 курс у 2018 році)

Структура вступного випробування з іноземної мови