Магістратура

Якщо Ви хочете продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то можете вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс. Ви будете здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань розміщено на нашому сайті .

FAQ – вступ до магістратури у форматі ЗНО

Реєстрація на ЗНО для вступників на 5 курс: Відбіркова комісія ФІОТ, аудиторія 519, 5 поверх 18 корпусу.

 

 

Документи, необхідні для реєстрації на ЗНО з іноземної мови (магістратура)

 • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу
  Оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація)

ID-Картка
Копія пластику з обох сторін, Витяг про реєстрацію

 • Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра та Додаток до диплому – за наявності
  Оригінали та копії

Довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напрямку підготовки (спеціальності) та назви
У разі відсутності диплому

 • ІПН (Індивідуальний податковий номер)
  Оригінал та копія
 • Фотографії
  Дві кольорові фотографії 3х4

Програми вступних іспитів (2019 р.)

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії
 • заява бакалавра для участі в конкурсному відборі на навчання у магістратурі

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра 2019

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури). Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня до 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня по 2 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Якщо вступати до магістратури на навчання за спеціальностями 051 Економіка, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 281 Публічне управління та адміністрування, потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 13 травня до 3 червня (до 18.00) та 2 липня скласти англійську, німецьку або французьку мову. Термін подання заяв — з 10 липня до 23 липня, а терміни складання вступного фахового випробування — з 5 до 26 липня. Проте, якщо ці спеціальності — новий для тебе фах (диплом бакалавра ти одержав за іншою спеціальністю), ти маєш скласти додаткове фахове випробування до 31 травня. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники в магістратуру складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти. https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Шановні студенти!

Нагадуємо, що вступний іспит з іноземної мови в магістратуру складають всі студенти без винятку.

В 2019 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ)  здійснює підготовку  магістрів за освітньо-професійною  та освітньо-науковою програмою підготовки наступних спеціальностей:

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення комп`ютеризованих систем

 Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування»

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології

  Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Магістр з інформаційних систем і технологій»

Інформація для абітурієнтів, які мають  творчі досягнення

Абітурієнтам, які  мають друковані роботи, що засвідчують творчі досягнення, необхідно додатково під час подання заяви надати наступну інформацію у друкованому вигляді:

 1. Перший лист збірника.
 2. Друга сторінка збірника з реквізитами та редакційною колегією
 3. Зміст (сторінка з автором)
 4. Стаття

Архівна інформація вступу 2018 р.

Проект розкладу вступних іспитів

Бланки заяв (для вступу на 5 курс у 2018 році)

Структура вступного випробування з іноземної мови