Як поступити на 5 курс

З 2017 року кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ)  здійснює підготовку  магістрів за освітньо-професійною  та освітньо-науковою програмою підготовки наступних спеціальностей:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»

 Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Форма навчання –денна
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Форма навчання –денна
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування»

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

  Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Форма навчання –денна та заочна
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Форма навчання –денна
Кваліфікація: «Магістр з інформаційних систем і технологій»

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СЕРПЕНЬ 2017)

вступників на освітню програму магістерської підготовки за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” спеціалізація “Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій”

вступників на освітню програму магістерської підготовки за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” спеціалізація ” Інформаційні  управляючі системи та технології”

 

Графік проведення додаткового вступного випробування, комплексного фахового випробування, випробування з іноземної мови для вступу на освітньо- професійну програму підготовки МАГІСТРА кафедри АСОІУ ФІОТ у серпні 2017

 

Вартість навчання у 2017-2018 навч. році

 

М А Г І С Т Р                  5 к у р с

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем  та технологій  

27600

12 Інформаційні технології 126 Інформаційні  системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології  

27600

 

14700

 

М А Г І С Т Р                  6  к у р с

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем  та технологій  

27600

 

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні  технології Інформаційні управляючі системи та технології  

22100

 

Якщо Ви вирішили змінити спеціальність після одержання диплому бакалавра,  то  Вам спочатку необхідно скласти додаткове випробування з фаху, щоб визначитись, чи зможете Ви опанувати обрану програму підготовки. За умови успішного складання іспиту,  Ви будете допущені  до складання основних вступних випробувань з фаху та іноземної мови.

Якщо Ви бажаєте продовжувати  навчання за тією ж спеціальністю, то Ви складаєте тільки основні вступні випробування з фаху та іноземної мови.

 

Етапи вступної кампанії

                             (документи подаються особисто в паперовій формі в Відбіркову комісію ФІОТ)

Прийом  паперових заяв і документів (перша хвиля) 03 липня – 07 липня 2017р.
Проведення вступних іспитів (перша хвиля) згідно графіку (08 липня – 15 липня 2017р.)*
Прийом паперових заяв і документів

(друга хвиля)

24 липня  – 04 серпня2017р.
Проведення вступних іспитів (друга хвиля) згідно графіку (05 серпня – 11 серпня 2017р.)*
Термін оголошення інтегрального рейтингового списку вступників не пізніше 1400 12 серпня 2017р.
Термін оприлюднення інтегрального рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на бюджет не пізніше 1200 14 серпня 2017р.
Терміни зарахування вступників бюджет не пізніше 19 серпня 2017р.
контракт не пізніше 22 серпня 2017р.

 

До уваги вступників на освітню програму підготовки магістра!!!

Вступники на 5-й курс можуть перезарахувати сертифікати з іноземної мови.
Діють наступні сертифікати:

 

TOEFL – Test of English as a Foreign Language

IELTS – International English Language Testing System

Cambridge English Language Assessment

 

Оформлення заяви   в 339 ауд. 18 корп.

 

Перелік документів для вступу на освітньо-професійну програму підготовки  магістра

  1. Заява на ім’я ректора НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (видається відбірковою комісією);
  2. Документ (оригінал + копія) державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень – диплом ОКС «бакалавр», і додаток до нього.
  3. Документи (оригінали + копії) які підтверджують творчі досягнення (статті, патенти).
  4. Документ (оригінал + копія), що посвідчує особу та громадянство – паспорт (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
  5. Військовий квиток, або посвідчення про приписку (оригінал + копія) – для чоловіків.
  6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  7. Ідентифікаційний код (оригінал + копія).
  8. Поштовий конверт – 2 шт.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

З Положенням про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами  підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”  можна ознайомитись на сайті  КПІ ім. Ігоря Сікорського – http://www.kpi.ua/rule-magister

 

 

Більш детальну інформацію про вступ на 5 курс (магістратура) КПІ ім. Ігоря Сікорського можна дізнатись на  сайті Приймальної комісії pk.kpi.ua