2020

Ключові дати вступної кампанії (для вступу до магістратури)

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020, які бажають вступити до магістратури

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!

Увага! Нові дати та процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ!

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» 

Увага! Вступу на бакалаврат за дипломом молодшого спеціаліста на факультеті немає

 

В 2020 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ)  здійснює підготовку  магістрів за освітньо-професійною  та освітньо-науковою програмою підготовки наступних спеціальностей:

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма:Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем

 Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування»

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології

  Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Магістр з інформаційних систем і технологій»

 

Шановні студенти!

Нагадуємо, що вступний іспит з іноземної мови в магістратуру складають всі студенти без винятку.

В 2020 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ)  здійснює підготовку  магістрів за освітньо-професійною  та освітньо-науковою програмою підготовки наступних спеціальностей:

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем

 Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування»

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології

  Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Магістр з інформаційних систем і технологій»

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у галузі

інформаційних систем і технологій та здійснювати професійну діяльність з проектування,
реалізації, розгортання та адміністрування інформаційних систем.
Орієнтація програми – освітньо-практична.

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у галузі
інформаційних систем і технологій та здійснювати інноваційну професійну діяльність з
інтеграції, розвитку, аудиту та управління інформаційними системами.
Орієнтація програми – освітньо-наукова.
 
Докладніше про програми дивіться в причеплених файлах освітніх програм: