Як поступити на 5 курс

Якщо Ви бажаєте продовжувати  навчання за тією ж спеціальністю, то Ви складаєте тільки основні вступні випробування з фаху та іноземної мови. Якщо Ви вирішили змінити спеціальність після одержання диплому бакалавра,  то  Вам спочатку необхідно скласти додаткове випробування з фаху, щоб визначитись, чи зможете Ви опанувати обрану програму підготовки. За умови успішного складання іспиту,  Ви будете допущені  до складання основних вступних випробувань з фаху та іноземної мови.

Шановні студенти!

Нагадуємо, що вступний іспит з іноземної мови в магістратуру складають всі студенти без винятку. Сертифікати для вступників на 5 курс не враховуються.

 

В 2018 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ)  здійснює підготовку  магістрів за освітньо-професійною  та освітньо-науковою програмою підготовки наступних спеціальностей:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»

 Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування»

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

  Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Магістр з інформаційних систем і технологій»

Нове Проект розкладу вступних іспитів

Нове Бланки заяв (для вступу на 5 курс у 2018 році)

Структура вступного випробування з іноземної мови

Програми вступних іспитів (2018 р.)

 Етапи вступної кампанії
(документи подаються особисто в паперовій формі в Відбіркову комісію ФІОТ)

Прийом  паперових заяв і документів 02 липня – 03 серпня 2018р.
Проведення вступних іспитів (перша хвиля) згідно графіку (07 липня – 14 липня 2018р.)*
Проведення вступних іспитів (друга хвиля) згідно графіку (04 серпня – 10 серпня 2018р.)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 13 серпня 2018р.
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 серпня

о 18:00

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 21 серпня

о 13:00

Терміни зарахування вступників бюджет не пізніше 20 серпня 2018р.

о 12:00

контракт не пізніше 22 серпня 2018р.

Розклад роботи Відбіркової комісії ФІОТ під час прийому документів:

Термін Дні Години
02-11 липня 2018 року Понеділок, середа, четвер

Вівторок, п’ятниця

1400-1700

1000-1300

12-26 липня 2018 року Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
27-31 липня 2018 року Понеділок, четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, неділя Вихідний
01-06 серпня 2018 року Середа — понеділок 900-1800
07 серпня 2018 року Вівторок 1200-1800
08 — 22 серпня 2018 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

Перелік документів для вступу на освітню програму підготовки  магістра

 • Заява на ім’я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського (видається відбірковою комісією);
 • Документ (оригінал + копія) державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень – диплом ОКС «бакалавр», і додаток до нього.
 • Документи (оригінали + копії) які підтверджують творчі досягнення (статті, патенти).
 • Документ (оригінал + копія), що посвідчує особу та громадянство – паспорт (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
 • Військовий квиток, або посвідчення про приписку (оригінал + копія) – для чоловіків.
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • Ідентифікаційний код (оригінал + копія).
 • Поштовий конверт – 2 шт.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інформація для абітурієнтів, які мають  творчі досягнення

Абітурієнтам, які  мають друковані роботи, що засвідчують творчі досягнення, необхідно додатково під час подання заяви надати наступну інформацію у друкованому вигляді:

 1. Перший лист збірника.
 2. Друга сторінка збірника з реквізитами та редакційною колегією
 3. Зміст (сторінка з автором)
 4. Стаття