День відкритих дверей для вступників в магістратуру [з 02.03.2021]

2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРАНА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ОСВІТИ

Увага! Вступу на бакалаврат за дипломом молодшого спеціаліста на факультеті немає

Також, нагадуємо, що вступний іспит з іноземної мови в магістратуру складають всі студенти без винятку.

В 2021 році кафедра інформатики та програмної інженерії  здійснює підготовку  магістрів за освітньо-професійною  та освітньо-науковою програмою підготовки наступною спеціальністю:

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

 Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування»

 

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у галузі

інформаційних систем і технологій та здійснювати професійну діяльність з проектування,
реалізації, розгортання та адміністрування інформаційних систем.
Орієнтація програми – освітньо-практична.

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у галузі
інформаційних систем і технологій та здійснювати інноваційну професійну діяльність з
інтеграції, розвитку, аудиту та управління інформаційними системами.
Орієнтація програми – освітньо-наукова.
 
Докладніше про програми дивіться в причеплених файлах освітніх програм:
 
 
 

Якщо ви хочете продовжити навчання після одержання диплома «бакалавра», то ви можете вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ви будете здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Якщо ви вступаєте до магістратури, вам потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.

Ви вирішили змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

 Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

 Питання та відповіді щодо вступу до магістратури у форматі ЗНО

Програми вступних фахових випробувань буде розиіщено на сайті кафедри.

 ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2010) Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

 Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Обсяги для магістрів – в нижній частині таблиці:

Максимальні обсяги державного замовлення на 2021 рік

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році:

  Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

  Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

  Вартість навчання в розрізі освітніх програм з 2020/2021 навчального року

  Програма вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на здобутого ступеня магістра (спеціаліста)

Розклад роботи Відбіркової комісії ФІОТ під час прийому документів:

https://pk.kpi.ua/schedule/

Архів 2020 р.

Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року за кошти фізичних та/або юридичних осіб (денна та заочна форма навчання)

Списки зарахованих в магістратуру (держбюджет)

Магістратура денна/заочна 2020. Списки рекомендованих за держбюджетом

Результати вступних екзаменів з 121 спеціальності, за 25 серпня, 2 сесія

Результати вступних екзаменів з 126 спеціальності, за 19 серпня 2020, 1 сесія

Результати вступного екзамену зі 121 спеціальності, 1 сесія, за 17 серпня 2020 року

Розклад вступних іспитів 2020

Програми вступних іспитів 2020

Вступникам до магістратури! Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв через електронний кабінет

Шановні вступники до магістратури! ЄВІ — 1 липня, ЄФВВ — 3 липня. На що звернути увагу?

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Відбіркової комісії

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020, які бажають вступити до магістратури

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!

Увага! Нові дати та процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ!

Вартість навчання на 2020-2021 навчальний рік