Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 01 вересня 2019 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання) за технологією ЗНО

Як визначитись куди писати додатковий екзамен, а куди йти відразу на фаховій:

До уваги студентів, які вступають в магістратуру!

Прийом документів з 10.07 по 23.07.

При собі необхідно мати файли А4 для паперів (на кожну заяву один файл).

Усім вступникам необхідно прибути для подачі заяв особисто (включаючи тих, в кого військові збори).
Для тих, в кого військові збори, після подачі заяв звернутися в деканат, щоб бути включеним у подання-виклик на складання вступних іспитів.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ
НА 1 КУРС МАГІСТРАТУРИ (мати при собі)

1. Паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія пластику з обох сторін та Витяг про реєстрацію)
2. Екзаменаційний аркуш та  копія екзамкнаційного аркушу, інформаційна картка (ЗНО з іноземної мови) (оригінал). Інформаційна картка роздруковується з сайту testportal.gov.ua.
3. Творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю) (типографський паперовий оригінал збірника або журналу та копія). Копії: титульного аркуша, аркуша з редколегією та реквізитами журналу, змісту та самої статті. (Копії повинні бути з паперового орігіналу, а не роздруківками з електроної версії збірника або  журналу)
4. Військовий документ (для хлопців, оригінал та копії)
5. Ідентифікаційний код (оригінал та копія)
6. Чотири кольорові фотографії 3х4 (підписати ПІБ повністю на звороті кожної)

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Нове! Обсяги державного замовлення для прийому на освітній ступінь магістра

Магістратура

Якщо Ви хочете продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то можете вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс. Ви будете здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань розміщено на нашому сайті .

FAQ – вступ до магістратури у форматі ЗНО

Нове! Документи, які треба взяти з собою на складання ЗНО з іноземної мови

Бакалаврам, що здають ЗНО з іноземної мови!

Реєстрація на ЗНО для вступників на 5 курс: Відбіркова комісія ФІОТ, аудиторія 519, 5 поверх 18 корпусу.

Документи, необхідні для реєстрації на ЗНО з іноземної мови (магістратура)

 • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу
  Оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація)

ID-Картка
Копія пластику з обох сторін, Витяг про реєстрацію

 • Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра та Додаток до диплому – за наявності
  Оригінали та копії

Довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напрямку підготовки (спеціальності) та назви
У разі відсутності диплому

 • ІПН (Індивідуальний податковий номер)
  Оригінал та копія
 • Фотографії
  Дві кольорові фотографії 3х4

Програми вступних іспитів

Розклад вступних іспитів

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра 2019

Якщо вступати до магістратури на навчання за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення, 126 Інформаційні системи та технології, потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 13 травня до 3 червня (до 18.00) та 2 липня скласти англійську, німецьку або французьку мову. Термін подання заяв — з 10 липня до 23 липня, а терміни складання вступного фахового випробування — з 24 до 26 липня. Проте, якщо ці спеціальності — новий для тебе фах (диплом бакалавра ти одержав за іншою спеціальністю), ти маєш скласти додаткове фахове випробування до 31 травня. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники в магістратуру складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти. https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Шановні студенти!

Нагадуємо, що вступний іспит з іноземної мови в магістратуру складають всі студенти без винятку.

В 2019 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ)  здійснює підготовку  магістрів за освітньо-професійною  та освітньо-науковою програмою підготовки наступних спеціальностей:

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення комп`ютеризованих систем

 Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування»

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології

  Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікація: «Інженер з комп’ютерних систем»

 Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки
Термін навчання 1 рік 9 місяців
Кваліфікація: «Магістр з інформаційних систем і технологій»

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у галузі

інформаційних систем і технологій та здійснювати професійну діяльність з проектування,
реалізації, розгортання та адміністрування інформаційних систем.
Орієнтація програми – освітньо-практична.

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у галузі
інформаційних систем і технологій та здійснювати інноваційну професійну діяльність з
інтеграції, розвитку, аудиту та управління інформаційними системами.
Орієнтація програми – освітньо-наукова.
 
Докладніше про програми дивіться в причеплених файлах освітніх програм: