Кафедра АСОІУ вже більше 20 років працює у галузі комп’ютерних технологій. За цей час вироблена модель спеціаліста, що гнучко адаптується до змін системи розподілу праці на ринку робочої сили у галузі інформатизації різних організацій. Завдяки цьому наші випускники не мають проблем із працевлаштуванням. Вони здебільшого знаходять собі роботу як системні аналітики (менеджери проектів комп’ютеризації підприємств), адміністратори баз даних, прикладні програмісти та інженери із супроводження комп’ютеризованих систем обробки інформації та управління. Це відповідає основній направленості кафедри, де наші спеціалісти отримують повну професійну підготовку.

Наші випускники також отримують, в обсязі користувачів, необхідні знання у галузі системного програмування, адміністрування комп’ютерних мереж та архітектури комп’ютерних систем. Про фундаментальність таких знань можна судити із того, що близько 15% наших випускників успішно працюють у згаданій, не основній для нашого спеціаліста, галузі.

Меншою мірою ми орієнтуємо наших фахівців на галузь автоматизації технічних систем та технологічних процесів, але достатній для розробки інформаційного забезпечення верхнього рівня систем управління комп’ютеризованих інтегрованих виробництв.

Другим важливим фактором, який впливає на професійну підготовку наших випускників, є створені нами умови для самостійної проектної діяльності. Для кращих студентів вона починається вже із третього курсу навчання в університеті. Для цього на кафедрі організовані науково-виробничі лабораторії, а також активно підтримуються постійні зв’язки ізфірмами-партнерами, серед яких такі відомі, як: Квазар-Мікро, Інтелект-сервіс, Міратек, Софтронік та інші. Таким чином, наші студенти мають змогу обрати собі роботу паралельно з навчанням.

Третім фактором є те, що ми реалізуємо індивідуальний підхід до підготовки спеціалістів залежно від їх потенціального рівня та індивідуальної спрямованості. Це виявляється в тому, що для більш здібної і підготовленої частини студентів ми реалізуємо так званий «фізтехівський» варіант, коли частина традиційних занять (лекції, лабораторні та практичні роботи) замінюється роботою у складі професійних команд, що працюють над великими практичними та науковими проектами. Крім того, для бажаючих кафедра забезпечує на рівні класичних університетів фундаментальну підготовку у галузі теоретичної інформатики та математичної кібернетики.

Підготовка спеціалістів базується на кількох циклах дисциплін. Найважливішими серед них є цикли комп’ютерної математики, системного аналізу, технологій програмування, архітектури комп’ютерів та мереж. Навантаження за вказаними циклами дисциплін збалансоване таким чином, щоб максимізувати професійний потенціал спеціаліста в сучасних умовах.

Четвертим, фундаментальним фактором наших успіхів у підготовці спеціалістів є професорсько-викладацький склад кафедри. До нього входять фахівці-професіонали, які не тільки викладають навчальні дисципліни, й постійно підтримують свій професійний рівень, розробляючи значні масштабні проекти разом із співробітниками наукових підрозділів кафедри, аспірантами та студентами.