З 2017 року кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ) ФІОТ здійснює підготовку фахівців наступних спеціальностей:

БАКАЛАВРИ:

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація:
«Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»
Кваліфікація: “Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Спеціальність:
126 «Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація:
«Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація:
“Бакалавр з інформаційних систем та технологій”

МАГІСТРИ:

МАГІСТР  ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація:
«Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»
Кваліфікація: “Інженер з комп’ютерних систем

 

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: «Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: “Інженер з комп’ютерних систем”

 

МАГІСТР  ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація:
«Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»
Кваліфікація: “Професіонал в галузі програмування


Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: «Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: “Магістр з інформаційних систем та технологій”

 

 

 

126 Інформаційні системи та технології

 

Загальна інформація

В 2017 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ) ФІОТ здійснює підготовку фахівців наступних спеціальностей:

БАКАЛАВРИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: «Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій
Форма навчання: денна та заочна
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

МАГІСТРИ:

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: “Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: Інженер з комп’ютерних систем
Форма навчання: денна та заочна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: “Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: Магістр з інформаційних систем та технологій
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 9 місяців

 

 

121 Інженерія програмного забезпечення

 

 

 

Загальна інформація

В 2017 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ) ФІОТ здійснює підготовку фахівців наступних спеціальностей:

БАКАЛАВРИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація: «Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»
Кваліфікація: Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Форма навчання: денна та заочна
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

МАГІСТРИ:

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація: “Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»
Кваліфікація: Інженер з комп’ютерних систем
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація: “Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»
Кваліфікація: Професіонал в галузі програмування
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 9 місяців

 Кафедра АСОІУ почала підготовку студентів за напрямом “Програмна інженерія” в 2009 році.

      Технічне забезпечення

На кафедрі діє підключена до Internet локальна комп’ютерна мережа, що налічує більш ніж 120 персональних ЕОМ та 9 серверів, у тому числі кластер HP BLc3000  та сервер SGI Altix 4700, 10 мережних комутаторів.


         Навчальна програма бакалаврату 

  1. Теорія та технологіїї програмування

Основи програмування. Програмування на платформі NET. Основи програмної інженерії. Об’єктно – орієнтоване програмування.  Операційні системи. Бази даних. WEB – дизайн. Декларативне програмування. Паралельне програмування. Аналіз вимог до програмного забезпечення. Якість програмного забезпечення та тестування. Програмування Інтернет. Архітектура та проектування програмного забезпечення. Технології прикладного програмування.

  1. Математичний цикл

Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Математичний аналіз. Комп’ютерна дискретна математика. Теорія ймовірностей та математична статистика. Дискретні структури. Алгоритми та структури даних. Емпіричні методи програмної інженерії.

  1. Системно-технічний цикл

    Операційні системи. Системи автоматизації процесів проектування. Моделювання систем. Графічне та геометричне моделювання. Моделювання та аналіз програмного забезпечення. Безпека програм та даних. Організація комп’ютерних мереж. Аналіз вимог до програмного забезпечення. Фізика. Електроніка та електротехніка.