Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

1 курс. Списки студентів по групам, денна та заочна форма навчання

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року на 1 курс за держзамовленням на основі повної загальної середньої освіти

Гаряча лінія Відбіркової комісії ФІОТ : (095) 108-10-65

e-mail: vstup.fiot@gmail.com

Шановний Абітурієнте!

В нашій дружній команді ти станеш високопрофесійним, цінним та всюди необхідним фахівцем! Ти обираєш шлях до отримання найбільш актуальної та цінної у всіх областях професії:

1) В процесі навчання досвідчені викладачі сприятимуть зростанню Твоїх компетенцій та творчих здібностей у найбільш комфортному індивідуальному темпі.

2) Ти матимеш можливість розвиватися у широкому спектрі напрямків, які очолюють як провідні науковці кафедри, так і вчені інституту Кібернетики НАН України. Ти можеш долучитися до наукових досліджень світового рівня.

3) ІТ компанії України та світу запрошують наших студентів до співпраці у проектах розробки, адаптації та супроводження автоматизованих інформаційних систем управління бізнесом.

4) Поступити до нас може кожна старанна та наполеглива людина із звичайної української школи.

Увага! Вступу на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста на факультеті немає

Спеціальності кафедри

В 2019 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ) ФІОТ здійснює підготовку бакалаврів наступних спеціальностей:

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення комп`ютеризованих систем
Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційно-управляючих систем на технологій
Кваліфікація: “Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення”

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Освітня прогама: «Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: “Бакалавр з інформаційних систем та технологій”

Форма навчання денна та заочна.

Більш детальну інформацію про факультети та інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського, спеціальності та спеціалізації можна дізнатися на сайті Приймальної комісії pk.kpi.ua

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:

Термін Дні Години
01-09 липня 2019 року Понеділок — п’ятниця 1400-1700
10-22 липня 2019 року Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
23-26 липня 2019 року Вівторок — п’ятниця 1400-1700
27-31 липня 2019 року Субота — середа 900-1800
01 — 03 серпня 2019 року Четвер — субота 1200-1700
04 — 17 серпня 2018 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700  
Вівторок, п’ятниця 1000-1300  
Субота – неділя* Вихідний  
Cвяткові дні Вихідний  

 

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

Етапи вступної кампанії
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 22 липня 2019 року, 18-00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 26 липня 2019 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18.00 31 липня 2018 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17.00

06 серпня 2018 року

  Термін зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 01 серпня 2019 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

07 серпня 2019 року

Документи, необхідні для зарахування

  1. Паспорт (оригінал так копії першої та другої сторінок, а також чторфнуи реєстрації) або ID-картка (оригінал та копії обох сторін)або свідоцтво про народження (оригінал та копії).
  2. ІПН (оригінал та копія ідентифікаційного коду).
  3. Сертификати ЗНО (оригінали) та інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника).
  4. Атестат та додаток до атестату (оригінали).
  5. Кольорові фотографії (4шт., розмір 5х6 см).
  6. Конверти із зворотною адресою та марками по Україні (2 шт.).
  7. Для хлопців -приписне свідорцтво або військовій квиток (оригінал та копія).
  8. Для абітуриєнтів, які мають  пільгу у вигляді сільського коефіцієнту – довідка про реєстрацію в сільській місцевості (оригінал + копія).
  9. Для абітурієнтів, які брали участь у вузівських олімпіадах, МАН, або  ВУО – відповідні сертифікати та дипломи (оригіналі).
  10. Для абітурієнтів, які належать до категорій, що мають спеціальні умови для вступу або навчання (пільгові категорії) – оригінал та копія документів, які підтверждують пільгу. Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження.

Розрахунок конкурсного балу

Витяг з Правил прийому, пункт 6.4

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, де П1, П2
– оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого
конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного  іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета ; А – середній бал документа про
повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за
12 – бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому), ОУ – бал за
успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від
100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення) .
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 , К4 та К5 встановлюються згідно додатків до цих Правил.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5 –
бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає
«12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12 – бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України) , Олімпійських, Паралімпійських і
Дефлімпійських іграх (за подання Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів
з двох вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу –
захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу
останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.
Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з і спеціальностей, яким надається особлива підтримка
(Додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до
оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час
розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 10 ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю
1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
1,00 – в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Офіційні документи

Сертифікати ЗНО

Чому обирають АСОІУ?

Наші контакти

Інформаційний пакет кафедри

Де працюють випускники?

Як ми готуємо спеціалістів?

Міжнародні програми кафедри

Попередня реєстрація абітурієнтів