2020

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році 

 

Ключові дати вступної кампанії (для вступу на 1 курс)

Офіційні документи

Гаряча лінія Відбіркової комісії ФІОТ : (095) 108-10-65

e-mail: vstup.fiot@gmail.com

Шановний Абітурієнте!

В нашій дружній команді ти станеш високопрофесійним, цінним та всюди необхідним фахівцем! Ти обираєш шлях до отримання найбільш актуальної та цінної у всіх областях професії:

1) В процесі навчання досвідчені викладачі сприятимуть зростанню Твоїх компетенцій та творчих здібностей у найбільш комфортному індивідуальному темпі.

2) Ти матимеш можливість розвиватися у широкому спектрі напрямків, які очолюють як провідні науковці кафедри, так і вчені інституту Кібернетики НАН України. Ти можеш долучитися до наукових досліджень світового рівня.

3) ІТ компанії України та світу запрошують наших студентів до співпраці у проектах розробки, адаптації та супроводження автоматизованих інформаційних систем управління бізнесом.

4) Поступити до нас може кожна старанна та наполеглива людина із звичайної української школи.

Увага! Вступу на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста на факультеті немає

Спеціальності кафедри

В 2020 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ) ФІОТ здійснює підготовку бакалаврів наступних спеціальностей:

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційно-управляючих систем на технологій
Кваліфікація: “Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення”

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Освітня прогама: «Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: “Бакалавр з інформаційних систем та технологій”

Форма навчання денна та заочна.

Більш детальну інформацію про факультети та інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського, спеціальності та спеціалізації можна дізнатися на сайті Приймальної комісії pk.kpi.ua

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році

Додатки Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні
Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського
Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського
Інформаційні матеріали приймальної комісії

Максимальні обсяги державного замовлення в 2020 році

Вартість навчання у 2019/2020 навчальному році

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому), ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення). 
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К5 встановлюються згідно додатків до цих Правил.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну
середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за подання Міністерства культури, молоді та спорту України)
зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в
рік вступу під час вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому)останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з ЄДЕБО.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку  конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню
освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
1,00 – в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вступники, які мають конкурсний бал менше ніж 125,000 (для спеціальностей 081 «Право» та 281 «Публічне управління та дміністрування» – менше ніж 140,000), до участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти не допускаються.

(Витяг з Правил прийому у 2020 році, розділ 6.4)

Офіційні документи

Сертифікати ЗНО

Чому обирають АСОІУ?

Наші контакти

Інформаційний пакет кафедри

Де працюють випускники?

Як ми готуємо спеціалістів?

Міжнародні програми кафедри

Попередня реєстрація абітурієнтів