ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії
121 «Інженерія програмного забезпечення»

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
121 «Інженерія програмного забезпечення»