2021 рік

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма Інженерія програмного забезпечення

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма Інженерія програмного забезпечення