Умови прийому та перелік документів , що подаються для вступу до аспірантури.

Докладніше про аспірантуру

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ кафедри інформатики та програмної інженерії

для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у 2021 році

 Шифр та найменування галузі знань Код спеціальності Найменування спеціальності
12 Інформаційні технології 121

 

Інженерія програмного забезпечення

 

Програми вступних іспитів (2021 р.)