Умови прийому та перелік документів , що подаються для вступу до аспірантури.

Докладніше про аспірантуру

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ кафедри АСОІУ ФІОТ

для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у 2020 році

 Шифр та найменування галузі знань Код спеціальності Найменування спеціальності
12 Інформаційні технології 121

126

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні системи та технології

Програми вступних іспитів