1. Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

    Освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології

Фахівці з ІУСТ проектують інформаційні системи та технології підтримки управлінських рішень в усіх сферах діяльності людини. Студенти оволодівають сучасними парадигмами та технологіями для бізнес-аналізу, проектування, сворення, тестування, забезпечення якості, супроводу, інтеграції, експлуатації та менеджменту сучасних інформаційних систем та технологій.

Програма підготовки

Математична та фундаментальна підготовка

Студенти отримують теоретичні основи проектування ІУСТ зокрема системний аналіз, дискретна математика, дослідження операцій, математичні моделі та методи інтелектуальних систем, теорія прийняття рішень, сучасна теорія управління.

Підготовка з програмування та технологій розробки

• Програмування
• Об’єктно-орієнтоване програмування
• WEB-орієнтована розробка програмного забезпечення
• Мобільно-орієнтована розробки програмного
забезпечення
• Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів
• Системи управління базами даних
• OLAP-технології, сховища і простори даних
• Технології BigData
• Інфраструктура інформаційних технологій
• Інженерія програмного забезпечення
• Технології розроблення програмного забезпечення
• Проектування інформаційних систем
• Методологія і технології побудови інформаційних систем
• Теорія систем та системний аналіз
• Управління проектами інформаційних систем
• Паралельні та розподілені обчислення
• Інтелектуальний аналіз даних
• Методи та системи штучного інтелекту

Програмно-технічна підготовка з комп`ютерної інженерії

• Архітектура комп’ютерів
• Комп’ютерні мережі
• Операційні системи
• Безпека інформаційних систем

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем

Студенти оволодівають сучасними методологіями, інструментаріями проектування, розроблення та впровадження програмного забезпечення інформаційних управляючих систем. Професійна діяльність випускників направлена на розробку, проектування, тестування та менеджмент програмних проектів в індустрії створення інформаційних систем, замовного програмування і програмного аутсорсингу.

Програма підготовки

Математична та фундаментальна підготовка

Студенти отримують фундаментальні теоретичні знання з математики, інформатики та компьютингу, необхідні для побудови високоякісного інноваційного програмного забезпечення інформаційних систем широкого застосування.

Підготовка з програмування та технологій розробки

• Основи програмування
• Об’єктно-орієнтоване програмування
• Основи клієнтської розробки
• Основи web-програмування
• Мультипарадигмене програмування
• Технології створення програмних продуктів для
мобільних платформ
• Розробка ігрових застосувань
• Теорія алгоритмів
• Бази даних
• OLAP та сховища даних
• Технології BigData
• Компоненти програмної інженерії
• Сучасні технології розробки програмного забезпечення
• Технології паралельних та розподілених обчислень
• Хмарні та Grid-технології
• Теорія та методи машинного навчання
• Програмування систем штучного інтелекту
• Менеджмент проектів програмного забезпечення

Програмно-технічна підготовка з комп`ютерної інженерії

• Архітектура комп’ютера
• Організація комп’ютерних мереж
• Операційні системи
• Безпека програм і даних

Переваги навчання на нашій кафедрі

Випускники кафедри працюють у всесвітньо відомих компаніях:

Магістерська підготовка

Магістранти кафедри мають можливість пройти повний курс навчання у філії кафедри при Інституті Кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України. Навчання забезпечують провідні вчені України в галузі інформатики.

Подвійний диплом

На кафедрі спільно з провідними університетами світу, а саме: Merseburg University of Applied Sciences (Німеччина), Universite de le’Mans (Франція) працює програма «Подвійний диплом».

Ми навчаємо найпопулярнішим технологіям!