Вступ на 5 курс. Інтегральний рейтинг

В файлі 9 вкладинок по спеціальностям, програмам підготовки та формам навчання.

op – освітньо-професійна; on – освітньо-наукова; d – денна; z – заочна

Інтегральний рейтинг