ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ”.

З 21.03.2019 ПО 22.03.2019

В МИКОЛАЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСТЕТІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
НА БАЗІ КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ВІДБУДЕТЬСЯ IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ”.

ТЕМОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ Є МОДЕЛЮВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ОБ’ЄКТІВ, ЯВИЩ І
ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ (СЕКЦІЇ), що пропонуються для обговорення:

        * Геометричне, математичне та комп’ютерне моделювання об’єктів, явищ і процесів.
        * Інформаційні технології моделювання об’єктів, явищ і процесів.
        * Комп’ютерна та програмна інженерія в сучасних умовах.
        * Підготовка наукових та педагогічних кадрів з інформаційних технологій.

УМОВИ УЧАСТІ

  Для участі у конференції необхідно ДО 1 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ вислати на електронну
поштову скриньку конференції:

        * заповнену заявку;
        * тези доповіді (об’ємом 1-2 сторінки) підготовлені для безнабірного друку у матеріалах конференції (остання сторінка повинна бути заповнена не менше ніж на 80%).

Розширену доповідь у вигляді статті можна опублікувати у науковому журналі “ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” (ISSN 2524-0978 PRINT, ISSN 2520-2820 ONLINE). Для цього необхідно додати:

        * статтю (8-12 сторінок) оформлену за тими ж правилами, що й тези доповіді;
        * відскановану рецензію доктора або кандидата технічних наук підписану й засвідчену в установленому порядку (для авторів без наукового ступеня);
        * авторське резюме статті англійською мовою (коротке повторення структури статті, що складається зі вступу, цілей та завдань, методів, результатів, висновків) – від 150 до 300 слів.

За більш детальною інформацією звертайтесь на сайт конференції [1].

Завантажити запрошення