VІІI-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: Результати, проблеми, перспективи. Діалог у розвитку наук та освіти»

ДЕРЖАВНА ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА В КОНІНІ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

VІІI-а Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток сучасної освіти і науки:

Результати, проблеми, перспективи.

Діалог у розвитку наук та освіти»

 (30 квітня 2020 р.)

(форма проведення – дистанційна)

 

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

Актуальні тенденції розвитку

 • природничих (математика та інформативні технології, фізика, хімія) наук;
 • біологічних наук;
 • економічних наук;
 • юридичних наук;
 • історичних наук;
 • філологічних наук;
 • суспільних (соціологія, філософія, педагогіка, психологія) наук;
 • мистецтвознавства;
 • фізичної культури і спорту;
 • екології та охорони навколишнього середовища;
 • туризмознавства, краєзнавства.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, німецька.

 

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Матеріали VІІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції».

Вартість збірника тез доповідей та програми учасника:

 • електронна версія – 150 грн.
 • друковані видання – 250 грн.

Перевищення обсягу публікації – 25 грн. за сторінку.

 

Кількість публікацій одного автора не обмежується. Розсилка друкованих матеріалів (збірника тез доповідей та програми) проводиться за рахунок коштів автора через «Нову пошту».

 

Автори також мають можливість подати матеріали до колективної монографії видання якої планується за результатами конференції. Вартість примірника монографії та програми учасника конференції 600 грн. Вимоги до матеріалів додаються.

 

Автори можуть подавати власні матеріали як у збірник тез, так і колективну монографію або тільки в одне видання на вибір.

Випуск збірника тез доповідей передбачається на 30 квітня 2020 року.

Випуск колективної монографії передбачається на 30 травня 2020 року.

 

Для участі в конференції необхідно до 30 березня 2020 року подати в Оргкомітет матеріали (підписані прізвищем автора) та заповнені відомості про автора на електронну адресу: e-mаil: kovalvit2018@gmail.com

 

Матеріали із виявленими фактами плагіату, порушенням правил вимог оформлення до друку не прийматимуться.

Грошовий переказ коштів за публікацію здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку на картковий рахунок ПриватБанку та підтверджується надісланою сканкопією квитанцією (файл підписується за прізвищем автора).

ОРГКОМІТЕТ

Вимоги до публікації у збірнику тез доповідей