Відбулася перереєстрація та перейменування збірника «Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика управління та обчислювальна техніка»

Відбулася перереєстрація та перейменування збірника «Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика управління та обчислювальна техніка», що відбулося на виконання вимог МОНУ щодо підвищення рейтингу наукових видань, та забезпечення у майбутньому можливості публікацій результатів наукових досліджень у журналі, який індексуються у наукометричній базі Scopus.

Таким чином, на ФІОТ створено новий науковий журнал «Information, Computing and Intelligent systems», який є правонаступником історичного збірника ФІОТ «Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика управління та обчислювальна техніка». Новий науковий журнал «Information, Computing and Intelligent systems», позиціонується, як наукове видання ФІОТ з перспективою входження в міжнародну наукометричну базу Scopus.

Планується публікувати наукові статті англійською мовою, розповсюджувати видання як в Україні так і за кордоном, розширити програмні цілі до загального масштабу галузі інформаційних технологій (ІТ). Розширити редакційну колегію журналу із залученням відомих світових вчених в галузі ІТ.

Для реєстрації як наукового фахового видання України необхідно опублікувати два номери наукового журналу, що заплановано на серпень 2020 року (приурочено до вступу наших студентів в магістратуру) та на листопад 2020 року (де будуть опубліковані розширені статті після проведення конференції Six International Conference on High Performance Computing (HPC-UA 2020) в жовтні 2020 року).

Повідомляємо і нагадуємо Вам, що на засіданні Вченої ради ФІОТ було прийняте рішення про участь видатних науковців ФІОТ в наповненні Першого номеру наукового журналу «Information, Computing and Intelligent systems».

У зв’язку з чим, просимо повідомити про бажання опублікувати статтю в Першому номері журналу «Information, Computing and Intelligent systems».

Прохання до завідувачів кафедр забезпечити щонайменше 4 статті з кожної кафедри за участі вчених.

Також просимо повідомити про бажання прийняти участь в редакційній колегії журналу «Information, Computing and Intelligent systems».

Для реєстрації для публікації статті або згоди на участь у редакційній колегії просимо заповнити форму за наступним посиланням:

 

Заповнити форму

 

Терміни подачі статті в Перший номер журналу до 01.08.2020 року.

Правила оформлення наукових статей орієнтовно відповідають правилам видань, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та WoS. Детальна інформація буде розіслана додатково та розміщена на сайті видання. Мова публікації – англійська. З запитаннями звертатися до Коган Алли Вікторівни, відповідального редактора, за електронною поштою a.v.kohan433@gmail.com.

 

З повагою,

 

Декан ФІОТ  д.т.н., професор  Теленик С.Ф.

Головний редактор журналу «Information, Computing and Intelligent systems» д.т.н., професор   Стіренко С.Г.

Заступник декана з наукової роботи д.т.н., доцент  Клименко І.А.

Відповідальний редактор журналу «Information, Computing and Intelligent systems» к.т.н. доц.  Коган А.В.

Інформаційний лист