Тєлишева Тамара Олексіївна

Доцент кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Тєлишева Тамара Олексіївна у 1970 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу по спеціальності «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». У травні 1988 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук. У жовтні 1991 року присвоєно вчене звання доцента.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

  1. Телышева Т. А. Моделирование и сравнительный анализ работы классического и нечеткого ПИД-контроллеров в автоматических системах управления / Т. А. Телышева // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2012. – № 20(40). – С. 136–145. – Бібліогр.: 5 назв. Відкрити
  2. Синтез інтелектуального контролера на основі нечіткої логіки. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Транспортні системи і технології». Випуск 17.- К.: ДЕТУТ, 2010 р. .-9 с.
  3. ОГИЧКА С. С., ТЕЛИШЕВА Т.О., ШОЛОМ Д. Л МОНІТОРИНГ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ// Міністерство освіти та науки України. Національний технічний університет України «КПІ».Факультет інформатики та обчислювальної техніки. IV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології». Тези доповідей.- 30 травня 2013.-С.96 Відкрити
  4. Тєлишева Т.О., Можаровський А.С. Система МоніторингУ співробітництва кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління з IT – Компаніями// Міністерство освіти та науки України. Національний технічний університет України «КПІ».Факультет інформатики та обчислювальної техніки. IV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології». Тези доповідей.- 30 травня 2013.-С.74 Відкрити

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Тєлишева Тамара Олексіївна у 1970 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу по спеціальності «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». У травні 1988 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук. У жовтні 1991 року присвоєно вчене звання доцента.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

  1. Телышева Т. А. Моделирование и сравнительный анализ работы классического и нечеткого ПИД-контроллеров в автоматических системах управления / Т. А. Телышева // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2012. – № 20(40). – С. 136–145. – Бібліогр.: 5 назв. Відкрити
  2. Синтез інтелектуального контролера на основі нечіткої логіки. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Транспортні системи і технології». Випуск 17.- К.: ДЕТУТ, 2010 р. .-9 с.
  3. ОГИЧКА С. С., ТЕЛИШЕВА Т.О., ШОЛОМ Д. Л МОНІТОРИНГ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ// Міністерство освіти та науки України. Національний технічний університет України «КПІ».Факультет інформатики та обчислювальної техніки. IV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології». Тези доповідей.- 30 травня 2013.-С.96 Відкрити
  4. Тєлишева Т.О., Можаровський А.С. Система МоніторингУ співробітництва кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління з IT – Компаніями// Міністерство освіти та науки України. Національний технічний університет України «КПІ».Факультет інформатики та обчислювальної техніки. IV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології». Тези доповідей.- 30 травня 2013.-С.74 Відкрити