Томашевський Валентин Миколайович
Томашевський Валентин Миколайович

Професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
Працює з 1974 р. у Київському політехнічному інституті.

У 1974 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю автоматизовані системи управління.
У 1981 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”.
У 1983 р. присвоєно звання доцента кафедри автоматизованих систем управління.
У 2001 р. присвоєно звання професора кафедри автоматизованих систем управління

Галузь наукових інтересів – імітаційне моделювання, яким займається більш тридцяти років. Розробляв імітаційні моделі обчислювальних систем, систем передачі та обробки даних, управління медичними підрозділами, виробничих і організаційних систем.

Вперше розробив генераторів імітаційних програм, який вбудований в інтерактивну систему імітаційного моделювання ISS200, призначену для моделювання мереж систем масового обслуговування та транспортних мереж. Система ISS200 демонструвалась на виставці CeBIT-2006 у м. Ганновер, Німеччина.

Автор декількох Інтернет проектів, серед яких перший сайт кафедри АСОІУ, портал з імітаційного моделювання www.simulation.org,ua, система дистанційного навчання „Віртуальний університет” http://vu.asu.ntu-kpi.kiev.ua/, http://vu.net.ua/ на яку має авторське свідоцтво.

Розробляє імітаційний проект візуального моделювання автомобільного дорожнього руху, а також засоби прогнозування макроекономічних показників.

Підготував сімох кандидатів технічних наук. Під керівництвом Томашевського В.М. виконані магістерська робота, яка отримала першу премію, та дипломні проекти, що отримали другу та третю премію НТУУ “КПІ”

Автор 143 наукових праць, у тому числі одного підручника та п’яти навчальних посібників, серед яких:

  1. Томашевский В.Н., Жданова Е.Г. Имитационное моделирование в среде GPSS. – М.: Бестселлер, 2003, – 416 с.
  2. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 352 с.
  3. Кустов А.И., Томашевский В.Н., Кравец О.Я. Имитационное моделирование в экономике: учебное пособие. – Воронеж: Научная книга, 2007. – 224 с.

З ініціативи М.З.Згуровського у 2003 році започаткована серія підручників “Інформатика” для ВНЗ України. Одним з перших підручників в цій серії вийшов підручник В.М.Томашевського “Моделювання систем”, який отримав схвальну оцінку наукової та професорсько-педагогічної спільноти України. У 2009 році ця серія підручників отримала Державну премію України в галузі науки і техніки.

Науковий редактор перекладу книги Кельтон В., Лоу А.. Имитационное моделирование. – К.: Питер, BHV, 2004. – 847с.

Розробник і автор двох педагогічних програмних засобів для навчання імітаційному моделюванню.

Викладає на кафедрі дисципліни: 

“Моделювання систем”
Обчислювальні процеси та системи

Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

  1. Погребнюк І.М. Моделювання сценаріїв адаптивного навчання з використанням мереж Петрі / І.М. Погребнюк, В.М. Томашевський / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2012. – № 55. – C. 38-45

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/wp-content/uploads/2013/02/55_06.pdf

  1. Томашевський В.М. Складання розкладів занять у дистанційних системах навчання / В.М. Томашевський, Ю.Л. Новіков, П.А. Камінська / Вісник НТУУ КПІ. К.: ВЕК+ (Серія Інформатика, управління та обчислювальна техніка). – 2011.

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/wp-content/uploads/2011/07/52_18.pdf

3.Томашевський В.М., Математична модель задачі проектування гібридних сховищ даних з врахуванням структур джерел даних/ Яцишин А.Ю. / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2011. – № 53. – 211 c.

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/wp-content/uploads/2011/07/53_10.pdf

  1. Томашевський В.М. Оцінка ефективності впливу на фактори ризику системи охорони здоров‘я засобами імітаційного моделювання / В.М. Томашевський, В.В. Грегуль, О.В. Назарук, Я.Я. Тимошенко / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2011. – № 53. – 211 c.

Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/wp-content/uploads/2011/07/53_15.pdf

  1. Томашевський В.М. Огляд сучасного стану систем дистанційного навчання / В.М. Томашевський, Ю.Л. Новіков, П.А. Камінська / Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 160. Вип. 122. Комп’ютерні технології. Миколаїв: Вид. ЧДУ ім. Петра Могили. – 2011. С. 146-157

Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/computer/2011/160-148-23.pdf

Сторінка викладача в системі “Інтелект”