Теми магістерських дисертацій випускників 2018 року

Дисертації магістрів 2018 р. кафедри АСОІУ за спеціалізаціями:

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

ТЕМА:Створення засобів імітаційного моделювання дискретно-подійних систем. Державний реєстраційний номер 0117U000923
КЕРІВНИК:Професор, д.т.н., проф.Томашевський В.М.

Магістрант: Дифучин А.Ю. Моделювання процесів у дискретно-подійних системах
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА:НДДКР «Теорія ДПС- алгоритмів і створення на її основі моделей та методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами» д/б №2-15
КЕРІВНИК: Професор, д.т.н., проф. Павлов О.А.

Магістрант: Коваленко Д.А. Задача побудови багатовимірної поліноміальної регресії по надлишковому опису
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Розробити методи моделювання біологічних послідовностей та процесів на основі апарату активних частинок. Шифр ВФ.235.14. № державної реєстрації 0114U000359
КЕРІВНИК: Професор, д.т.н., с.н.с. Хіміч О.М.

Магістрант: Душутін В.В. Паралельний адаптивний вирішувач для лінійних систем на основі нейронної мережі
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Розробити математичний апарат, орієнтований на створення інтелектуальних інформаційних технологій розв’язування проблем комбінаторної оптимізації та інформаційної безпеки
КЕРІВНИК:Професор, д.т.н., с.н.с. Гуляницький Л.Ф.

Магістрант: Бабич С.О. Задача ефективного розподілу навантаження між електростанціями
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Галкіна Г.А. Формалізація і розв’язання задач оптимального планування робіт за наявності різної продуктивності пристроїв
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Прохорова К.С. Задача командного спортивного орієнтування з урахуванням часових вікон
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Рибальченко О.В. Задача маршрутизації безпілотних літальних апаратів
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Розробити алгоритми керування рухом для підтримки прийняття рішень. Шифр ВП.165.14. № державної реєстрації 0115U000159
КЕРІВНИК: Професор, д.ф-м.н., проф. Ляшко С.І.

Магістрант: Григорович Б.А. Візуалізація динаміки розділювача намагнічених тіл із шістьма ступенями вільності
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Литвин А.В. Побудова локальної мапи рельєфу для задач керування автономним наземним транспортним засобом
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Мачулянський Д.І. Математичне моделювання взаємодії магнітного підвісу з реактором на основі левітуючого диполю
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Трегубов А.В. Математичне моделювання магнітного підвісу у термоядерному реакторі
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА:Моделі та технології інтелектуальних обчислень. Шифр 15КФ015-01
КЕРІВНИК:Професор,д.ф.-м.н., проф.Задірака В. К.

Магістрант: Луценко В.О.Модифікація стегоалгоритму на базі теореми про дискретну згортку функції
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Поліщук А.О.Методи комп’ютерної стеганографії для аудіо контейнерів
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Романчук Р.О.Методи комп’ютерної стеганографії для цифрових контейнерів у вигляді зображення
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Ярушевський О.О.Швидкі алгоритми обчислювальних криптопримітивів
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА:Інформаційна підтримка взаємодії ІТ-освіти та ІТ-індустрії в Україні. Державний реєстраційний номер 0117U000917
КЕРІВНИК:Доцент, к.т.н., доцент Ковалюк Т.В.

Магістрант: Перерва А.С. Фінансове прогнозування з використанням часових рядів
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА:Ефективні методи розв’язання задач теорії розкладів. Державний реєстраційний номер 0117U000919
КЕРІВНИК:Доцент, к.т.н., доцент Жданова О.Г.

Магістрант: Годна А.В. Задача мінімізації сумарного відхилення моментів завершення від директивних строків при виконанні завдань паралельними пристроями
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Лисенко А.Р. Метод субпіксельної обробки з аерозображень, отриманих оптичною системою квадрокоптеру
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Маленко А.О. Задача мінімізації сумарного відхилення від спільного директивного строку при виконанні завдань паралельними пристроями
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Чеканін О.Ю. Аналіз безпеки автомобіля на основі моделі загроз
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н. Жураковська О.С.

Магістрант: Данильчук Р.К. Система аналізу транзакцій блокчейну
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА:Сучасні методи семантичного пошуку. Державний реєстраційний номер 0117U000913
КЕРІВНИК:Доцент, к.ф-м.н., доцент Гавриленко О.В.

Магістрант: Дідківська В.А. Прогнозування результатів спортивних матчів за допомогою марківських моделей та нейронних мереж
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Купцова І.В. Рекомендаційні системи щодо уподобань користувача соціальних мереж з врахуванням його профілю та психотипу
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Розробка та впровадження системи управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами.Державний реєстраційний номер0115U000322
КЕРІВНИК:Доцент, к.т.н., доцент Жаріков Е.В.

Магістрант: КовальА.А. Управління віртуалізованими ресурсами кластеру хмарного центру обробки даних
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Сягайло Т.А. Управління процесами збереження даних у сховищах центру обробки даних
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Терентьєв Р.А. Прогнозування потреби в ресурсах для серверної системи в умовах хмарних обчислень
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА:Система перетворення зорової інформації в тактильну для людей з вадами зору. Державний реєстраційний номер 0117U000920
КЕРІВНИК:Ст. викл.,к.т.н. Сперкач М.О.

Магістрант: Дубок К.В. Задача складання розкладу виконання робіт з відношенням передування паралельними пристроями за критерієм мінімізації загального часу виконання робіт
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Малиновський А.Д. Методи оцінки якості електрокардіографічного сигналу
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА:Методи та технології високопродуктивних обчислень та обробки надвеликих масивів даних. Державний реєстраційний номер 0117U000924
КЕРІВНИК:Cтарший викладач Олійник Ю.О.

Магістрант: Катющенко Д.О. Інформаційна технологія автоматичної класифікації неструктурованих текстових масивів інформації
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»

ТЕМА: Математичні моделі та технології в СППР. Державний реєстраційний номер 0117U000914
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Фіногенов О.Д.

Магістрант: Грачова О.А. Методи та програмні засоби прогнозування часового ряду на основі методу аналізу ієрархій
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Панійван В.Ю. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для контролю черг
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Інтелектуальні методи програмування, моделювання і прогнозування з використанням ймовірністного і лінгвістичних підходів. Державний реєстраційний номер 0117U000926
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Баклан І.В.

Магістрант: Шматов Я.Р. Засоби моделювання освітлення у віртуальній реальності
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Сучасні методи семантичного пошуку. Державний реєстраційний номер 0117U000913
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Муха І.П.

Магістрант: Носов К.С. Методи і засоби управління структурованим контентом веб-сторінок
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Методи та технології високопродуктивних обчислень та обробки надвеликих масивів даних. Державний реєстраційний номер 0117U000924
КЕРІВНИК: Старший викладач Олійник Ю.О.

Магістрант: Гулак О.С. Методи та програмні засоби формування доповненої реальності
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Кіндзерський О.В. Методи та програмні засоби кластеризації даних на основі технології NvidiaCuda
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract