Теми магістерських дисертацій випускників 2017 року

Дисертації магістрів 2017 р. кафедри АСОІУ за спеціалізаціями:

 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:  «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

ТЕМА: Створення засобів імітаційного моделювання дискретно-подійних систем. Державний реєстраційний номер 0117U000923
КЕРІВНИК: Професор, д.т.н., проф.Томашевський В.М.

Магістрант: Бобко С.А.  Задача ідентифікації та автентифікації слухачів цільової аудиторії
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Рудяков Ю.І.  Імітаційне моделювання ройового інтелекту в мультиагентній системі
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Методи візуального програмування Петрі-об’єктних моделей. Державний реєстраційний номер 0117U000918
КЕРІВНИК: Професор, д.т.н., доцент Стеценко І.В.

Магістрант: Лещенко К.С.  Система візуального програмування Петрі-об’єктних моделей
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Розробити математичний апарат, орієнтований на створення інтелектуальних інформаційних технологій розв’язування проблем комбінаторної оптимізації та інформаційної безпеки.   № державної реєстрації 0117U000323
КЕРІВНИК: Професор, д.т.н., с.н.с. Гуляницький Л.Ф.

Магістрант: Вецко В.І. Прогнозування стану компонентів автомобіля за даними їх експлуатації
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Ворона М.В. Гібридні алгоритми розв’язання спеціальних задач маршрутизації з часовими вікнами
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Келлер Р.В. Задача оптимізації розкладу виконання частково впорядкованих робіт на машинах різної продуктивності за наявності простоїв
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Промський І.Л. Моделювання і вирішення проблем передбачення третинної структури протеїнів з використанням гідрофобно-полярної 3D моделі
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Шуть В.А. Рекомендаційна система медичних послуг
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

КЕРІВНИК:  Професор, д.ф-м.н., с.н.с. Хіміч О.М.

Магістрант: Бережняк М.О. Аналіз даних платформи масових відкритих онлайн курсів в умовах великої кількості вхідних даних
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Поліщук О.В. Програмно-інтерактивний комплекс для онлайн комунікації учасників надання та отримання послуг
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Стангріт Н.С. Побудова розрядженого воксельного дерева октантів для пошуку шляху
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Розробити алгоритми керування рухом  для підтримки прийняття рішень в умовах ігрової взаємодії. Шифр ВП.165.14.  № державної реєстрації 0115U000159
КЕРІВНИК: Професор, д.ф-м.н., проф. Чикрій А.О

Магістрант: Дехтярук О.М. Метод розв’язуючих функцій в ігрових задачах динаміки
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Стельмах О.П. Система моніторингу та прогнозування стану динамічних об’єктів
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Моделі та технології інтелектуальних обчислень. Шифр 15КФ015-01
КЕРІВНИК: Професор, д.ф-м.н., проф. Провотар О.І.

Магістрант: Онисько П.І. Рекомендаційна система вибору туристичних напрямків
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Розробити методи моделювання біологічних послідовностей та процесів на основі апарату активних частинок.  Шифр ВФ.235.14.  № державної реєстрації 0114U000359
КЕРІВНИК: Професор, д.ф-м.н., проф. Гупал А.М.

Магістрант: Комариця Р.В. Розподілена система машинного навчання для розв’язання задачі розпізнавання інтронів та екзонів в ДНК
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Інформаційна підтримка взаємодії ІТ-освіти та ІТ-індустрії в Україні. Державний реєстраційний номер 0117U000917
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Ковалюк Т.В.

Магістрант: Опришко А.О.  Моделювання та інформаційно-технологічний супровід індивідуальних освітніх траєкторій
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Саган Б.Г.  Задача побудови індивідуального плану навчання студента за його компетентностями та побажаннями
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Ефективні методи розв’язання задач теорії розкладів. Державний реєстраційний номер 0117U000919
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Жданова О.Г.

Магістрант: Ткаченко В.Ю.  Задача мінімізації сумарного запізнення розкладу виконання завдань зі спільним директивним терміном паралельними машинами різної продуктивності
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Ткаченко Н.В.  Задача мінімізації сумарного запізнення розкладу виконання завдань зі спільним директивним терміном ідентичними паралельними машинами
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

 КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н. Жураковська О.С.

Магістрант: Хільченко І.О. Методи розв’язання задачі мінімізації сумарного зваженого відхилення від заданих директивних строків виконання робіт на одній машині
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Автоматичне виявлення бізнес-процесів компаній контрагентів замовника
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Гриша О.В.

Магістрант: Єршов П.С.  Моделі та методи виявлення, аналізу та покращення показників процесів  діяльності на прикладі софтверної компанії
Перелік використаних джерел
Анотація
Annotation

ТЕМА: Сучасні методи семантичного пошуку. Державний реєстраційний номер 0117U000913
КЕРІВНИК: Доцент, к.ф-м.н., доцент Гавриленко О.В.

Магістрант: Гетьманенко О.В.  Автоматизація процесу розміщення контенту з використанням методів аналізу даних
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract  

ТЕМА: Розробка та впровадження системи управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами. № державної реєстрації 0115U000322
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Жаріков Е.В.

Магістрант: Старцев О.Р.  Управління транспортними потоками з використанням технологій Інтернету речей 
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Гонтаренко І.В.  Модель балансування навантаження у віртуальному обчислювальному кластері з використанням контейнерів застосувань
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Інтелектуальні методи програмування, моделювання  і прогнозування з використанням ймовірністного і лінгвістичних підходів. Державний реєстраційний номер 0117U000926
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Баклан І.В.

Магістрант: Морозова О.А. Лінгвістичне моделювання часових рядів
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Система перетворення зорової інформації в тактильну для людей з вадами зору.
Державний реєстраційний номер 0117U000920
КЕРІВНИК: Ст. викл.,к.т.н. Сперкач М.О.

Магістрант: Кальницький Р.І. Програмно-технічний комплекс розпізнавання нерівностей поверхні для людей з вадами зору
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: НДДКР «Теорія ДПС- алгоритмів і створення на її основі моделей та методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами» д/б №2-15
КЕРІВНИК: Cтарший викладач Халус О.А.

Магістрант: Антиков Д.В. Оптимізація розкладу виконання робіт однією машиною за критерієм мінімального сумарного випередження
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

КЕРІВНИК: Асистент,к.т.н. Коган А.В.

Магістрант: Храпов В.В. Моделювання трафіку в Mesh-мережах
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:  «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»

ТЕМА: Математичні моделі та технології в СППР. Державний реєстраційний номер 0117U000914
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Фіногенов О.Д.

Магістрант: Вольський О.В. Аналіз структури сайту
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Губар Б.Д. Дослідження використання методів колаборативної фільтрації для побудови рекомендаційних систем
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Захарчук Н.Г. Дослідження властивостей обернено-симетричних матриць малої розмірності в МАІ
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Котолупов О.В. Дослідження властивостей тривимірних клітинних автоматів
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Інтелектуальні методи програмування, моделювання  і прогнозування з використанням ймовірністного і лінгвістичних підходів. Державний реєстраційний номер 0117U000926
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н., доцент Баклан І.В.

Магістрант: Занчук О.Й.  Засоби розпізнавання графічних образів з використанням гібридних лінгвістичних моделей
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Очеретяний О.К.  Спосіб побудови програмного комплексу автентифікації із використанням комп’ютерного маніпулятора
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н. Селін Ю.М.

Магістрант: Гега А.С. Моніторинг активності процесів в системі Linux на основі подій на рівні ядра
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Гоц О.П. Інтелектуальна діагностична медична система з використанням байєсових мереж
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Охрімчук Є.В. Система прогнозування і надання рекомендацій на основі харчових вподобань користувача
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Тригубишин І.Л. Інтелектуальний аналіз аудіо сигналів з використанням лінгвістичного моделювання
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Федоров О.О. Метод оцінки якості неатомарних знімків оперативної пам‘яті для криміналістичної експертизи
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Методи та технології в задачах пошуку та збереження даних. Державний реєстраційний номер 0117U000915
КЕРІВНИК: Доцент, к.т.н. Ліщук К.І.

Магістрант: Землянський Д.І. Спосіб побудови схеми бази даних для динамічно змінюваних об‘єктів
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Нестюк О.М. Методи автоматизованого пошуку відповідей за змістом з використанням програмних ботів
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Оніщук А.А. Дослідження способів побудови високонадійної розподіленої файлової системи для сімейства планувальників задач Maui
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Магістрант: Шевченко Є.Т. Метод балансування навантаження між серверами з урахуванням типу задач
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: Методи та технології високопродуктивних обчислень та обробки надвеликих масивів даних. Державний реєстраційний номер 0117U000924
КЕРІВНИК: Старший викладач Олійник Ю.О.

Магістрант: Осіпенко Д.С. Метод та програмна технологія складання персоналізованого розкладу дня для підтримки ведення здорового способу життя
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Світящук О.В. Метод та програмна технологія гейміфікації взаємодії з клієнтом у ресторанному бізнесі
Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

ТЕМА: НДДКР «Теорія ДПС- алгоритмів і створення на її основі моделей та методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами» д/б №2-15
КЕРІВНИК: Старший викладач Халус О.А.

Магістрант: Скрипник А.В. Програмна технологія створення рекомендацій на основі аналізу поведінки користувача мобільного пристрою

Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract