Теми магістерських дисертацій випускників 2016 року

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові студента

Назва  магістерської дисертації  Презентація            ПЗ
8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

(шифр і назва напряму підготовки або спеціальності)

Навчальна група  ІС-41м

(шифр)

1. АРТЕМЕНКО

Кирило

Валерійович

Система підтримки навчання встановленню медичних діагнозів  

   pdf                 pdf

2. ГЛУЩЕНКО

Костянтин

Сергійович

Система перевірки на плагіат випускних робіт студентів ВНЗ

 

 

pdf                 pdf

3. КАПУСНЯК

Віталій

Сергійович

Інструментальне програмне забезпечення для мобільних платформ на базі операційної системи Android     pdf                 pdf
4. КОВАЛЬОВА

Дар’я

Артурівна

Дешифровка даних з потокового відео, переданих за допомогою світла     pdf                 pdf
5. ЛУК’ЯНЕНКО

Владислав

Анатолійович

Моделі та методи оперативно-календарного планування дрібносерійного виробництва     pdf                 pdf
6. МЕДВЕДСЬКА

Катерина

Олегівна

Задача планування виконання завдань зі спільним директивним  терміном  неідентичними паралельними пристроями  

  pdf                 pdf

7. МИХАЙЛОВ

Олександр

Володимирович

Багатокритеріальне планування дрібносерійного виробництва  у складі APS/MES-системи IT-Enterprise     pdf                 pdf
8. СЕРДЮК

Андрій Іванович

Інтелектуальний аналіз даних контенту новин     pdf                pdf
9. ШЕВЧЕНКО

Анастасія

Сергіївна

Алгоритми вирішення мінімаксної задачі складання розкладу    pdf                pdf
Навчальна група  ІС-43м

 

1. БЕРЕЖНОЙ

Владислав Григорович

Задача розпізнавання виду риби методом нечіткого логічного виведення     pdf                 pdf
2. ГАЛІЦЬКА

Вікторія Володимирівна

Оптимізація потоком частинок у задачах комбінаторної оптимізації

 

 

pdf                 pdf

3. ГОНЧАР

Вячеслав

Олександрович

Задача проектування надійної та зв’язної мережі     pdf                 pdf
4 МАСЛІКОВ

Віталій

Задача фолдингу білків  

pdf                pdf

5. СЕБАЛО

Михайло

Миколайович

Задача розпізнавання пози людини на відео  

pdf                 pdf

 

6. ШЕВЧЕНКО

Дар’я

Сергіївна

Нестаціонарна задача комівояжера з додатковими умовами для випадку авіа-трансферу  

pdf                 pdf

7. ШЛІХТЕНКО

Неоніла

Миколаївна

Методи паралельних обчислень для розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь  

pdf                pdf

8. ЯРМАК

Дмитро

Олегович

Методи паралельних обчислень для розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень  

pdf                 pdf