Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри АСОІУ, зведені дані на 2018-2019 н.р.

       
  ПІБ Науковий керівник Рік навчання Тема наукового дослідження
1 Дифучин Антон Юрійович Баклан І.В. 1 рік денна Методи візуального програмування Петрі-об’єктних моделей
2 Стельмах Олександр Петрович Стеценко І.В. 2 рік денна Методи та моделі аналізу транспортних систем в умовах нестаціонарності
3 Орел Антон Валерійович Ковалюк Т.В. 2 рік денна Математичне та програмне забезпечення аналізу та оцінки емоційності природньо-побудованого тексту
4 Очеретяний Олександр Костянтинович Фіногенов О.Д. 2 рік денна Метатеорія для побудови проблемно-орієнтованих мов програмування на основі принципів мультипарадигменності
5 Кот Анатолій Тарасович Чумаченко О.І. (ТК) 2 рік заочна Інтелектуальна система діагностики на основі гібридних нейронних мереж
6 Василенко Владислав Генадійович Фіногенов О.Д. 3 рік денна Розробка синтаксису та семантики ймовірнісної мови програмування для реалізації задач апарату гібридних марковських моделей
7 Ширій  Вячеслав Віталійович Фіногенов О.Д. 3 рік денна Принципи виконання парадигми ймовірносного програмування для вирішення задач розпізнавання динамічних образів
8 Недашківський Євген Анатолійович Баклан І.В. 4 рік заочна Аналіз фінансових часових рядів за допомогою лінгвістичного моделювання
  Випуск 2018 рік      
  Шулькевич Тетяна Вікторівна Баклан І.В. 4 рік денна Моделі і методи інтелектуального аналізу даних для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів
  Халимон Андрій Юрійович Баклан І.В. 4 рік денна Побудова лінгвістичних моделей для розв’язання інтелектуальних задач