Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 01 вересня 2019 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання) за технологією ЗНО

Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання) Спеціальність 121 Спеціальність 126 Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма навчання) Спеціальність 121 Спеціальність 126 …