Висновки експертної комісії МОН України щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми “Інформаційні управляючі системи та технології” зі спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновки експертної комісії МОН України щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми “Інформаційні управляючі системи та технології” зі спеціальності 126 “Інформаційні …