Стоян Володимир Антонович

Народився 15.09.1945 с. Маньківка Бершадського р-ну Вінницької обл.

У 1969році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «механіка»;

1974; 01.02.2004 — Механіка деформованого твердого тіла; Полутрехмерное решение осесимметричной задачи динамики упругих плит.

1999; 01.05.2002 – Математичне моделювання та обчислювальні методи; Моделювання та аналіз загальних розв’язків задач керування та спостереження для динамічних систем з розподіленими параметрами.

Професор з 2000 року.

Сфери наукових інтересів:

  • побудова математичних моделей дискретно та неперервно спостережуваних зосереджених на просторово-розподілених динамічних процесів;
  • математичне моделювання процесів і явищ в умовах неповноти інформації про характер їх функціонування;
  • ідентифікація параметрів математичних моделей лінійних, квазілінійних та нелінійних динамічних систем;

Дисципліни:

  • «Математичне моделювання»
  • «Комп’ютерно-аналітичне моделювання динамічних систем».

Можливі напрямки досліджень для магістрів філії:

  • Побудова програмно-аналітичних комплексів по ідентифікації та моделюванню динамічних систем;
  • Розвиток методів дослідження та керування динамічними системами в умовах неповноти інформації про характер та особливості їх функціонування.

Публікації за останні 5 років:

–  Скопецький В. В., Стоян В. А., Зваридчук В. Б. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів. — К: Вид-во: «Сталь», 2008.—316 с;

–  Стоян В. А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами. — К: ВПЦ «Київський університет», 2008. — 201 с;

–  Скопецький В. В., Стоян В. А., Стоян В. В. Моделювання складних систем .Електронний посібник. Режим доступу:
http: //emerecu.ukma.kiev.ua/books/mss/, 203 c.

–  Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації  складних систем. Кол. монографія. — К: Вид-во «Сталь», 2009 — 380 с.

–  Стоян В. А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних та нелінійних динамічних систем. К.: ВПЦ «Київський університет», 2011 — 310 с.;

–  Стоян В.А., Голодюк Д. А. Ідентифікаційно-псевдоінверсний підхід до побудови математичних моделей лінійних дискретно спостережуваних розподілених просторово-часових систем// Доповіді НАН України. — 2011. — №9 — с. 24-29;

–  Стоян В. А., Голодюк Д. А. К построению математических моделей квазилинейных дискретно наблюдаемых распределенных пространственно-временных систем// Проблемы управления и информатики. — 2011. — №4. — с. 38-50.;