Списки зарахованих з 21 вересня 2020 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Денна форма навчання

121 Інженерія програмного забезпечення

126 Інформаційні системи та технології

Заочна форма навчання

121 Інженерія програмного забезпечення

126 Інформаційні системи та технології