Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року за кошти фізичних та/або юридичних осіб (денна та заочна форма навчання)

Денна форма навчання

Освітньо-наукова програма підготовки

121. Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем

126. Інформаційні управляючі системи та технології

Освітньо-професійна програма підготовки

121.Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем 

126. Інформаційні управляючі системи та технології

Заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма підготовки

121. Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем

Джерело