Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 01 вересня 2019 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання) за технологією ЗНО

Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання)

Спеціальність 121

Спеціальність 126

Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма навчання)

Спеціальність 121

Спеціальність 126

Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)

Спеціальність 121