Сергієнко Іван Васильович

Засл.діяч науки і техніки України, Академік НАН України, професор, д.ф.-м.н.

Народився 13 серпня 1936 року в селі Білоцерківці Пирятинського району на Полтавщині.

У 1959 р. закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, присвоєна кваліфікація математика-обчислювча.

У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 1972 р. захистив докторську дисертацію, спеціальність – теоретичні основи математики та кібернетики.

З 1995 року – директор Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Генеральний директор Кібернетичного центру НАН України.

Наукова діяльність пов’язана зі створенням і дослідженням моделей та методів математичної оптимізації, зокрема дискретної, розв’язанням ряду сучасних проблем обчислювальної і прикладної математики, з розробкою теорії програмування та створенням пов’язаних з нею комп’ютерних інтелектуальних технологій, які становлять підгрунтя для розв’язання на комп’ютерах реальних задач, в тому числі задач трансобчислювальної складності.

Перелік дисциплин, що викладаються:

  • теоретичні основи побудови комп’ютерних технологій,
  • наближені методи дискретної оптимізації,
  • математичне моделювання складних процесів і комп’ютерні технології.

Можливі напрямки досліджень для магістрантів, що навчаються у філії:

  • історія розвитку інформатики в Україні,
  • проблеми проектування комп’ютерних технологий,
  • аналіз методів дискретної оптимізації для розв’язання задач трансобчислювальної складності.

    Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Публікації за останні 5 років:

Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. – К.: Наук. думка, 1988. – 472 с.

Сергієнко І.В. Інформатика та комп’ютерні технології. – К.: Наук. думка, 2004. – 432 с.

Михалевич М.В., Сергиенко И.В. Моделирование переходной экономики: модели, методы, информационные технологии. – К.: Наук. думка, 2005. – 672 с.

Задачі оптимального проектування надійних мереж /Н.З. Шор, І.В.Сергієнко, В.П. Шило та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – 230 с.

Сергієнко І.В. Виклики часу в кібернетичному вимірі. – К.: Академперіодика, 2007. – 276 с.

Сергієнко І.В. Уроки академіка Глушкова. – К.: Академперіодика, 2008. – 128 с.

Дейнека В.С., Сергиенко И.В. Анализ многокомпонентных распределенных систем и оптимальное управление. – К.: Наук. думка, 2007. – 704 с.

Дейнека В.С., Сергиенко И.В. Системный анализ многокомпонентных распределенных систем. – К.: Наук. думка, 2009. – 640 с.

Сергієнко І.В. Методи оптимізації та системного аналізу для задач трансобчислювальної складності – К: Академперіодика, 2010. – 293с.