Рибачук Людмила Віталіївна

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Працює в НТУУ “КПІім. І. Сікорського” з 2014 року.

Закiнчила фізико-математичний факультет Національного технічного унiверситету України “Київський політехнічний інститут” за спецiальнiстю “Математика” та здобула кваліфікацію:“Математик, викладач математики та інформатики”.

Кандидат фізико-математичних наук з 2008 р. (наукова спеціальність: 01.01.02 -Диференціальні рівняння,тема дисертації: “Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їхзастосування”).

Вчене звання доцентаприсвоєно у 2011 р.

У 2011 р. закінчила Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету за спецiальнiстю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”та здобула кваліфікацію “Інженер-програміст”.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями у галузі теорії спеціальних функцій та її застосувань, зокрема, наближеного дробового інтегро-диференціювання, поліноміальних вейвлетів з фінітним носієм тощо.

Автор 55 наукових та навчально-методичних праць, з них 46 наукових та 9 навчально-методичних.

Викладає на кафедрі наступні дисципліни:

“Чисельні методи”

“Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика”

“Комп’ютерна дискретна математика”

“Дискретні структури”

“Математична економіка”

“Інтелектуальний аналіз даних”

Сторінка викладача в системі “Інтелект”