Результати опитування “Організація навчання в осінньому семестрі 2020/2021 н.р.”

Вступ

Враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні щодо захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 адміністрацією університету проведено громадське обговорення, яке тривало з 10 по 16 серпня 2020 року на каналі ДНВР.

Станом на 16.08.2020 у опитуванні прийняли участь 8427 осіб, з них 7957 студентів (37% від загальної кількості), 464 НПП та співробітників (10% від загальної кількості).

За результатами опитування голоси розподілилися наступним чином (більш детальний аналіз наведено нижче):

 • «За дистанційне навчання» 57,6%
 • «За змішане» 39,7%
 • «Інше» 2,7%

Нагадуємо, наразі розглядається два варіанти початку навчального року для студентів денної та заочної навчання:

 • у разі стабілізації епідеміологічної ситуації – встановити змішаний режим навчання, який передбачає поєднання традиційного (практичні, семінарські, лабораторні заняття, в навчальних аудиторіях відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України) та дистанційного (лекційні заняття з використанням інформаційно-комунікаційних систем) проведення занять.
 • у разі збереження чи загострення несприятливої епідеміологічної ситуації в Україні та/або місті Києві – проведення усіх видів занять дистанційно.

 • змішаний режим навчання передбачає приїзд великої кількості студентів і їх поселення до гуртожитків, що в теперішніх умовах може спричинити новий спалах епідемії на території університету. Тому даний варіант можливий виключно при зниженні рівня захворюваності по Україні і в місті Києві.
 • дистанційний режим навчання передбачає автоматичне бронювання місць в гуртожитках. Поселення студентів буде здійснюватися виключно при покращенні епідеміологічної ситуації.

Аналіз опитування

Результати опитування щодо проведення навчання в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року, які були зібрані у відповідній формі наведені нижче.


Учасники

Загалом у опитуванні прийняло участь 8427 респондентів. З них 6 зіпсованих бюлетенів (усі подальші графіки та діаграми наведені без них).

Розподіл учасників опитування за статусом

Розподіл респондентів за факультетами/інститутами у відсотках від загальної кількості відповідей

Розподіл респондентів за факультетами/інститутами у відсотках від загальної кількості відповідей

Розподіл відповідей респондентів за факультетами/інститутами (включно зі студентами, викладачами та співробітниками; логарифмічна шкала):

Розподіл відповідей респондентів за факультетами/інститутами

Варіанти, які можна виділити з поля відповіді “Інше” можна узагальнити до кількох основних категорій (в порядку спадання):

 • повністю дистанційне навчання
 • змішаний режим навчання
 • повністю стаціонарне навчання
 • дистанційний, з поселенням в гуртожитки
 • змішаний, з поселенням в гуртожитки
 • залежно від ситуації з COVID-19
 • інші варіанти

Відповіді

Розподіл відповідей загальний (8421 відповідей):

Який режим роботи ви обираєте? (оброблені, загальний)

Розподіл відповідей респондентів за категоріями по факультетах/інститутах (включно зі студентами, викладачами, співробітниками):

Розподіл відповідей респондентів за категоріями по факультетах/інститутах

Розподіл серед викладачів (423 відповіді) та співробітників (41 відповідь):

Який режим роботи ви обираєте? (викладачі та співробітники)

Розподіл серед студентів (7957 відповідей):

Який режим роботи ви обираєте? (студенти)

Розподіл відповідей серед жителів Києва:

Який режим роботи ви обираєте? (студенти – жителі Києва)

Розподіл відповідей серед мешканців гуртожитків КПІ:

Який режим роботи ви обираєте? (студенти – мешканці гуртожитків КПІ)

Деталі про учасників

Розподіл віку викладачів та співробітників серед респондентів:

Вік викладачів та співробітників

Розподіл студентів за курсом серед респондентів:


 

Опитування щодо можливості розповсюдження епідемії

Кількість респондентів загалом, які вважають, що заселення до гуртожитків може призвести до розповсюдження епідемії COVID-19 на території університету – загалом, серед студентів, серед викладачів та співробітників:

Чи вважаєте ви, що заселення до гуртожитків може призвести до розповсюдження епідемії COVID-19 на території університету? (загалом)
Чи вважаєте ви, що заселення до гуртожитків може призвести до розповсюдження епідемії COVID-19 на території університету? (серед викладачів та співробітників)
Чи вважаєте ви, що заселення до гуртожитків може призвести до розповсюдження епідемії COVID-19 на території університету? (серед студентів)

Наведені результати будуть враховані при прийнятті остаточного рішення щодо форми навчання в осінньому семестрі 2020/2021 н.р.