Провотар Олександр Іванович

Народився 30 квітня 1958 р., с.м.т. Димер, Вишгородський р-н, Київська обл.

Закінчив у 1981році Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем (01.05.03)» на тему “S-трансляції та їх застосування”.

У 1997 році захистив докторську дисертацію 1997, за спеціальністю «Теоретичні основи інформатики та кібернетики (01.05.01)» на тему “Категорні методи в теорії метаматематичних моделей рекурсії”.

З 2003 року – завідувач кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Дисципліни, що викладаються:

  •       Логіко-алгебраїчні моделі в інформаційних технологіях,
  •        дискретна математика,
  •        теорія формальних систем,
  •        штучний інтелект,
  •        біоінформатика.

Можливі напрямки досліджень для магістрів філії:

  •       Алгоритми, логіка, складність; нечітка логіка; елементи категорного аналізу; математична лінгвістика.
  •         Штучний інтелект (нечітка логіка, наближені множини, експертні системи), теорія топосів та її застосування в Computer Science, біоінформатика.

    Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Публікації за останні 5 років:

Василик П.В., Провотар А.И. О паралогичности некоторых логических построений //КИСА. – 2008. –  №3. – C. 180-186.

Кривий С.Л., Провотар О.І. Вступ до некласичної математичної логіки. – ВПЦ “Київський університет”. – 2010. – 208 с.

А. Provotar, L.Katerynych. Homeopath: Diagnostic information system // Journal of  Mathematics and Applications. – 2010. – №32. pp. 75-84.

Ченцов А.И., Провотар А.И. Конечные декартовы произведения объектов натуральных чисел в топосах // Компьютерная математика. – 2004. – №2. – С. 136 – 143.

Сергієнко І.В., Кривий С.Л., Провотар О.І. Алгебраїчні аспекти інформаційних технологій. – Наукова думка. – 2011. – 390 с.