Проскура Світлана Леонідівна

Старший викладач кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університетуУкраїни “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 1987 році закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю напівпровідники та діалектрики  та здобула кваліфікацію інженера електронної техніки. У 2009 році закінчилаХарьківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація інженер-програміст.  З 01.09.2017 р. навчається в аспірантурі в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання.

Проводить практичні заняття по дисциплінам:

Об’єктно-орієнтоване програмування

Основи програмування

Сторінкавикладача в системі “Інтелект”

Основні наукові публікації за останні 5 років 

  1. Проскура С.Л. Застосування інтелект-карт для підвищення якості та ефективності навчання студентів  курсу програмування вищих навчальних закладів// збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти»№1( №9). Сум.держ.пед.ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми: ВВП «Мрія», 2017
  1. Проскура С.Л. Інтелект-карти як засіб організації самостійної роботи студентів-програмістів// Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2017», 1-2 березня 2017 року , м. Суми.
  1. Проскура С.Л.Радіоекологічний моніторинг Чорнобильської зони відчуження // Всеукраїнська науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ» 21.04.17р. м. Харьків
  1. Проскура С.Л. Розвиток радіантного мислення студентів вищих навчальних закладів // Друга міжнародна науково-методична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки »  14-15 квітня2017р  м. Київ, Міжнародний Центр НауковихДосліджень.
  1. Проскура С.Л.Створення сучасних програмних засобів вивчення та дослідження тренд-сезонних часових рядів // Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: “Наукові підходи у реформуванні сучасної економічної системи  25 квітня 2017 року м. Тернопіль