Про затвердження регламентів проведення атестацій, екзаменів та захистів в дистанційному режимі

Про затвердження Регламенту проведення семестрового контролю в
дистанційному режимі та Регламенту організації і проведення захистів
кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

Додаток 1

Додаток 2

Джерело: деканат ФІОТ