Переддипломна практика, бакалаври 4 курс

Денна форма навчання

Вид практики: Переддипломна  практика

Термін практики: з 05.02.2018 р. до 11.03.2018 р.

Звіти з практики будуть прийматись керівниками практики:

Гр. ІП-41  – керівник асист. Головченко М.М. 13.03.18 ауд. 416/18 корп. з 12.00

ГР. ІП-43 – керівник асист. Головченко М.М. 14.03.18 ауд. 25/18 корп. з 14.00

Гр. ІС-41  – керівник ст. викл. Коган А.В. 12.03.18 ауд. 433/18 корп. з 10.00

Гр. ІС-42  – керівник доц. Тєлишева Т.О. 12.03.18 ауд. 433/18 корп. з 10.00

Гр. ІС-43  – керівник доц. Баклан І.В. 13.03.18 ауд. 417/18 корп. з 10.00

1. Якщо студент працює та бажає проходити практику за місцем роботи, або домовився про проходження практики в іншій організації (підприємстві, фірмі тощо), йому необхідно заключити угоду.

Угода друкується в 2-х примірниках (бажано на одному аркуші з двох сторін).

Угода заповнюється вручну, або друкується. Після підпису ставиться печатка тієї організації, де студент буде проходити практику.

Якщо практику на одному підприємстві будуть проходити декілька студентів, то в таблиці вказується їх кількість.

На одному примірнику олівцем пишеться прізвище, ініціали та номер групи студента.

Повну назву підприємства, де студент буде проходити практику до 31 грудня 2017 року надіслати  на ел. пошту: zhurakovskaja_o@bigmir.net, а заповнену та підписану  угоду (з печаткою підприємства) необхідно подати  до 15 січня 2018 року доц. Жураковській Оксані Сергіївні (кімн. 430, викладацька, 18 корпус).

Після підписання угоди деканом ФІОТ студентові повертається один примірник угоди для передачі за місцем проходження практики.

2.Якщо студент буде проходити практику на кафедрі, то необхідна службова записка від викладача (керівника практики) з переліком студентів, що залишаються на практику (Приклад службової записки).

3. Студенти, які не мають угоди, не проходять практику на кафедрі та/або не принесли відповідні документи, направляються на практику в кібернетичний центр або антимонопольний комітет.

З усіх питань по проходженню практики звертатись до керівників практики та до відповідальної за проходження практики Жураковської Оксани Сергіївни
E-mail: zhurakovskaja_o@bigmir.net