Попенко Володимир Дмитрович
Попенко Володимир Дмитрович

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 1979 році закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Автоматизовані системи керування». У січні 1987 року захистив  кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”