Політика КПІ у сфері інтелектуальної власності

КПІ завжди сприяв появі нових об’єктів інтелектуальної власності й не менше уваги приділяє підвищенню їхньої комерційної ефективності. З цією метою Університет ухвалив «Політику КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інтелектуальної власності», в якій установив правовідносини з авторами.

https://science.kpi.ua/wp-content/uploads/Politika-OPIV.pdf

Головними завданнями Політики є:

встановлення режиму права інтелектуальної власності;
набуття охорони та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), власником яких є КПІ;
 забезпечення своєчасного та ефективного захисту ОПІВ та управління ними;
виявлення та запобігання порушенням працівниками, студентами й іншими учасниками інноваційного процесу прав Університету на результати творчої діяльності, яку здійснюють у КПІ;
 забезпечення справедливого розподілу надходжень від комерціалізації інтелектуальної власності тощо.

Докладніше про Політику за посиланям.

https://kpi.ua/node/18183

Джерело