Підсумки переддипломної практики магістрів 2018 р.

Переддипломна практика магістрів за освітньо-професійною програмою підготовки:
Термін практики:  з 01.09.2018р. по 28.10.2018р. 
Місце проведення практики: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (Філія кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління)
Наказ про проведення переддипломної практики студентів 2 курсу ОС “Магістр” №2221-с від 12.07.2018 р.
Згідно наказу №3984-с від 22.10.2018 «Про  проведення переддиломної практики студентів 2 курсу ОС «Магістр» один студент групи ІС-73мп направлений на переддипломну практику з 22.10.2018 по 16.12.2018 р.
3 магістранти   гр. ІП72мп  не з’явились на захист звітів з практик.
Результати проходження переддипломної практики магістрантів розглянуто на засіданні кафедри АСОІУ №3 від 31.10.2018р