Новини кафедри: Робота експертної комісії МОН України. Фото

З 12.12.2018 по 14.12.2018 на кафедрі працювала експертна комісія МОН України щодо первинної акредитаційної експертизи ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за магістерським рівнем вищої освіти у складі голови комісії – доктора технічних наук, професора Годлевського Михайла Дмитровича, завідувача кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», та члена комісії -доктора технічних наук, професора Литвиненка Володимира Івановича, завідувача кафедри інформатики і комп‘ютерних наук Херсонського національного технічного університету.

У процесі проходження експертизи комісія проаналізувала зміст освітньо-професійної програми,навчальний план та навчально-методичний комплекс дисциплін навчального плану освітньої-професійної програми, що акредитується.

За підсумками експертного оцінювання комісія зробила висновок про можливість акредитації ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за магістерським рівнем вищої освіти.