Нормативні документи, які регламентують освітній процес у КПІ

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/regulations) – основний нормативний документ, що регламентує організацію та здійснення освітньої діяльності в університеті.

Деталізацію основних питань, висвітлених у цьому положенні, здійснено в низці інших документів, зокрема:

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль у КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://cutt.ly/5d3OPha) – регламентує моніторинг і основні контрольні заходи для визначення рівня набутих компетентностей, знань, умінь, їх відповідності вимогам освітніх програм та визначає порядок ліквідації академічних заборгованостей.

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://cutt.ly/5d3OXWF) – регламентує порядок забезпечення студентам можливості вільного вибору навчальних дисциплін.

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://cutt.ly/xd3OX1x) – регламентує організацію академічної мобільності здобувачів вищої освіти, а також науково-педагогічних, наукових, адміністративних працівників та інших учасників освітнього процесу.

Про інші документи можна прочитати за посиланням (https://telegra.ph/VNVR-07-08).

Більше гайдів в Хелпіку (https://telegra.ph/helpik-06-30) – помічнику-навігаторі для КПІшників.

ДНВР на фейсбук (https://www.facebook.com/kpi.dnvr/) | телеграм (https://t.me/dnvr_31)

Джерело