Підготовка до диплому

В рамках підготовки до написання та захисту дипломних проектів, студенти 4 курсу на практичних заняттях з дисципліни “Проектування інформаційних систем” виконують лабораторні роботи, результати яких будуть включені до пояснювальної записки з дипломного проекту.

Перелік робіт:

 1. Обстеження об’єкту автоматизації
 2. Опис функціональної моделі та управління вимогами
 3. Опис процесу діяльності
 4. Огляд наявних аналогів
 5. Постановка задачі: призначення, цілі та задачі розробки
 6. Інформаційне забезпечення: вхідні та вихідні дані, структура БД або масивів інформації, звіти
 7. Засоби розробки та технічне забезпечення
 8. Архітектура програмного забезпечення
 9. Випробування програмного продукту

Номер та дата наказів  затвердження теми:

денна форма навчання: №1391-с від 21 квітня 2017 р.

Наказ про затвердження тем і керівників дипломних проектів (робіт) здобувачів ступеня бакалавра у 2016 2017 навчальному році (форма навчання – денна)

Наказ про затвердження тем і керівників дипломних проектів (робіт) здобувачів ступеня бакалавра у 2016 2017 навчальному році (форма навчання – заочна)

Передзахисти дипломного проекту відбудуться:

6.050101 «Комп’ютерні науки»
для груп ІС-31, ІС-32, ІС-33 19  травня з 10.25 в ауд 426-18;
для групи ІС-з31 – 22 травня з 14.00 в ауд.426-18.

 6.050103 «Програмна інженерія»
для групи ІП-31 – 16, 17  травня з 10.00 в ауд. 25-18

На передзахист необхідно принести:

 1. Роздруковану версію пояснювальної записки (допускається друк на чернетках).
 2. Роздрукований додаток технічного завдання (додаток А).
 3. Роздруковані листи додатку графічних матеріалів (на форматі А4).
 4. Відмітку керівника диплому про ступінь готовності дипломного проекту.

Явка на передзахист є обов`язковою. Студенти, що не пройшли передзахист, до захисту не допускаються.

Захисти дипломного проекту відбудуться:

6.050101 «Компютерні науки» (денна/заочна ф.н.)

ЕК № 12.1

19, 20, 22, 23 червня з 14.30 в ауд.433-18;

21 червня  з 11.00 в ауд. 433-18

ЕК № 12.2

19, 20, 22, 23, 24 червня з 14.30 в ауд.323-18

21 червня  з 10.00 в ауд. 323-18

 6.050103 «Програмна інженерія» (денна ф.н.)

21 червня з 14.30 в ауд. 25-18

 22 червня з 11.00 в ауд. 25-18

 23 червня з 12.00 в ауд. 25-18

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!!!

Згідно п. 3.2. «Положення про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ»:

– основний етап виконання атестаційних робіт завершується орієнтовно за ДВА ТИЖНІ  до захисту атестаційних робіт на засіданні ЕК. На цьому етапі атестаційна робота має бути ПОВНІСТЮ виконаною, перевіреною керівником та консультантами.

–  заключний етап  включає отримання відгуку керівника та рецензії. Виконані атестаційні роботи з відгуком керівника подаються студентами на випускову кафедру не пізніше ОДНОГО ТИЖНЯ до дня захисту в ЕК.

 1. PS. В рецензії обов’язково вказати: науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище, ім’я, по батькові рецензента (повністю).

Методичні матеріали

Положення про випускну атестацію студентів НТУУ “КПІ”

ДСТУ 3008­95 ДОКУМЕНТАЦІЯ.  ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ  І ТЕХНІКИ  Структура і правила оформлення

Усі методичні та інструктивні матеріали надаються відповідальними за дипломне проектування.

Спеціалісти

 • Оголошення
 • Номер та дата наказу  затвердження теми:
 • денна форма навчання: №4132-с від 10.11.2017 р.
  заочна форма навчання: №4447-с від 11.11.2016р.
 • Наказ про затвердження тем та призначення керівників дипломних проектів (робіт) спеціалістів 2017 року
  (денна форма навчання)Наказ про затвердження тем та призначення керівників дипломних проектів (робіт) спеціалістів 2017 року
  (заочна форма навчання)
 • Передзахисти дипломних проектів відбудуться:
 • для груп ІС-62с, ІС-з61с – 21, 22 листопада 2017 р. з 10-00 в ауд 426-18;
 • для групи ІП-з61с – 20 листопада 2017 р. з 10-00 в ауд.25-18.
 • На передзахист необхідно принести:
 • Роздруковану версію пояснювальної записки (допускається друк на чернетках).
 • Роздрукований додаток технічного завдання (додаток А).
 • Роздруковані листи додатку графічних матеріалів (на форматі А4).
 • Відмітку керівника диплому про ступінь готовності дипломного проекту.
 • Явка на передзахист є обов`язковою. Студенти, що не пройшли передзахист, до захисту не допускаються.
 • Захисти дипломих проектів (робіт) ВІДБУДУТЬСЯ:
 • для групи ІС-62с   – 18, 19, 21 грудня 2017р. з 14.30 в ауд. 323-18
 • для групи ІС-з61с   – 21, 22 грудня 2017р. з 14.30 в ауд. 323-18
 • для групи ІП-з61с  – 20 грудня 2017р. з 14.30 в ауд. 25-18

Методичні матеріали

Положення про випускну атестацію студентів НТУУ “КПІ”

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”

ДСТУ 3008­95 ДОКУМЕНТАЦІЯ.  ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ  І ТЕХНІКИ  Структура і правила оформлення

Усі методичні та інструктивні матеріали надаються відповідальними за дипломне проектування

Магістри

 • Оголошення
 • Номер та дата наказу затвердження теми № 1183-с від 21.03.2017р.
 • Наказ про затвердження тем і наукових  керівників магістерських дисертацій здобувачів ступеня магістра у 2016/2017 навчальному роціПередзахисти дипломних проектів відбудуться:
 • для груп ІС-51м, ІС-53м – 22 травня 2017 р. з 12.00 в ауд. 426/18
 • для груп ІП-51м – 17 травня 2017 р. з 10.00 в ауд. 25/18
 • На передзахист необхідно принести:
 • Роздруковану версію пояснювальної записки (допускається друк на чернетках).
 • Роздрукований додаток технічного завдання (додаток А).
 • Роздруковані листи додатку графічних матеріалів (на форматі А4).
 • Відмітку керівника диплому про ступінь готовності дипломного проекту.
 • Явка на передзахист є обов`язковою. Студенти, що не пройшли передзахист, до захисту не допускаються.
 • Захисти магістерських дисертацій  ВІДБУДУТЬСЯ:
 • для груп ІС-51м, ІС-53м
 • 19, 20, 22, 23, 24 червня  з 11.00 в ауд. 323-18
 • 21 червня з 14.30 в ауд. 323-18
 • для групи ІП-51м
 • 19, 20, 21, 22 червня з 11.00 в ауд. 25-18
 • ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!!!
 • Згідно п. 3.2. «Положення про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ»:
 • – основний етап виконання атестаційних робіт завершується орієнтовно за ДВА ТИЖНІ  до захисту атестаційних робіт на засіданні ЕК. На цьому етапі атестаційна робота має бути ПОВНІСТЮ виконаною, перевіреною керівником та консультантами.
 • – заключний етап  включає отримання відгуку керівника та рецензії. Виконані атестаційні роботи з відгуком керівника подаються студентами на випускову кафедру не пізніше ОДНОГО ТИЖНЯ до дня захисту в ЕК.
 • PS. В рецензії обов’язково вказати: науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище, ім’я, по батькові рецензента (повністю).

Методичні матеріали

Положення про випускну атестацію студентів НТУУ “КПІ”

ДСТУ 3008­95 ДОКУМЕНТАЦІЯ.  ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ  І ТЕХНІКИ  Структура і правила оформлення

Усі методичні та інструктивні матеріли надаються відповідальними за дипломне проектування