Освітньо-професійна програма
Інформаційні управляючі системи та технології
Information Management Systems and Technology
Перший (бакалаврський) рівень
За спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології
галузі знань 12 Інформаційні технології
кваліфікація бакалавр з інформаційних систем та технологій