Освітньо-професійна програма
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Computerized systems software engineering
Перший (бакалаврський) рівень
За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань – 12 Інформаційні технології
Кваліфікація – бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Computerized systems software engineering
Другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”
За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань – 12 Інформаційні технології
Кваліфікація – магістр з інженерії програмного забезпечення

Освітньо-наукова програма
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Computerized systems software engineering
Другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”
За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань – 12 Інформаційні технології
Кваліфікація – магістр з інженерії програмного забезпечення