Магістратура

Освітньо-професійна програма
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Computerized Systems Software Engineering
Другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”
За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань – 12 Інформаційні технології
Кваліфікація – магістр з інженерії програмного забезпечення

Освітньо-наукова програма
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Computerized Systems Software Engineering
Другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”
За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань – 12 Інформаційні технології
Кваліфікація – магістр з інженерії програмного забезпечення

Аспірантура

Інженерія програмного забезпечення(Software Engineering) Освітньо-наукова програма
Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти
За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення
Галузі знань – 12 Інформаційні технології
Кваліфікація – доктор філософії з інженерії програмного забезпечення