Розклад занять для аспірантів, другий семестр 2017\2018 навч.р.

Вступ до аспірантури. Умови прийому в аспірантуру.

Кафедра АСОІУ забезпечує підготовку аспірантів за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”.

Декан ФІОТ, науковий керівник кафедри АСОІУ  професор Павлов О.А. є  членом спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології», професор Томашевський В.М. також член цієї ради.

За час існування кафедри аспірантуру закінчили більше 50 осіб.

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD)

 кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління

факультету_____інформатики та обчислювальної техніки__________

Підготовка аспірантів проводиться в галузі

 _12 «Інформаційні технології»_________________________

по спеціальностям

121 _Інженерія програмного забезпечення______________________________

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології_______________________

(перелік спеціальностей 2015)

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедриАСОІУ

 

П.І.Б

Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковийкерівник
Кот А.Т. 2017 «Інтелектуальна система діагностики на основі гібридних нейронних мереж» К.т.н., доц. Чумаченко О.І.
Орел А. В. 2017 «Математичне та програмнезабезпеченняаналізу та оцінкиемоційностіприродньо-побудованого тексту» К.т.н., доц.

Ковалюк Т.В.

Очеретяний О.К. 2017 «Метатеорія для побудови проблемно-орієнтованих мов програмування на основі принципів мультипарадигменності» К.т.н., доц. Фіногенов О.Д.
Стельмах О.П. 2017 «Методи та моделі аналізу транспортних систем в умовах нестаціонарності» Д.т.н., проф. Стеценко І.В.
Василенко В.Г. 2016 «Розробка синтаксису та семантики ймовірнісної мови програмування для реалізації задач апарату гібридних марковських моделей» К.т.н., доц.

Фіногенов О.Д.

 

Ширій В.В. 2016 «Принципи виконання парадигми ймовірносного програмування для вирішення задач розпізнавання динамічних образів» К.т.н., доц.

Фіногенов О.Д.

 

 

Недашківський Є.А. 2015 «Аналіз фінансових часових рядів за допомогою лінгвістичного моделювання» К.т.н., доц.

Баклан І.В.

 

Халимон А.Ю. 2015 «Побудова лінгвістичних моделей для розв’язання інтелектуальних задач» К.т.н., доц.

Баклан І.В.

Шулькевич Т.В. 2015 «Моделі і методи інтелектуального аналізу даних для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів» К.т.н., доц.

Баклан І.В.

 

а