Навчальні плани на 2019/2020 навч.рік

121

Спеціальність 121, прийом 2019 року, бакалаврат, денна та заочна форми навчання

Спеціальність 121 прийом 2018 року, бакалаврат, денна та заочна форми навчання

Спеціальність 121, прийом 2019 року, магістратура, освітньо-наукова програма підготовки

Спеціальність 121, прийом 2019 року, магістратура,освітньо-професійна програма підготовки

Спеціальність 121, доктор філософії (PhD)