ТЕМА: Створення засобів імітаційного моделювання дискретно-подійних систем. Державний реєстраційний номер 0117U000923
Професор, д.т.н., проф.Томашевський В.М.

ТЕМА: Методи візуального програмування Петрі-об’єктних моделей. Державний реєстраційний номер 0117U000918
Професор, д.т.н., доцент Стеценко І.В.

ТЕМА: Розробити математичний апарат, орієнтований на створення інтелектуальних інформаційних технологій розв’язування проблем комбінаторної оптимізації та інформаційної безпеки.   №  державної реєстрації  0117U000323
Професор, д.т.н.,  с.н.с. Гуляницький Л.Ф.

ТЕМА: Розробити алгоритми керування рухом  для підтримки прийняття рішень в умовах ігрової взаємодії. Шифр ВП.165.14.  №  державної реєстрації  0115U000159
Професор, д.ф-м.н., проф. Чикрій А.О.

ТЕМА: Моделі та технології інтелектуальних обчислень. Шифр 15КФ015-01
Професор, д.ф-м.н., проф. Провотар О.І.

ТЕМА: Розробити методи моделювання біологічних послідовностей та процесів на основі апарату активних частинок.  Шифр ВФ.235.14.  №  державної реєстрації  0114U000359
Професор, д.ф-м.н., проф. Гупал А.М.

ТЕМА: Інформаційна підтримка взаємодії ІТ-освіти та ІТ-індустрії в Україні. Державний реєстраційний номер 0117U000917
Доцент, к.т.н., доцент Ковалюк Т.В.

ТЕМА: Ефективні методи розв’язання задач теорії розкладів. Державний реєстраційний номер 0117U000919
Доцент, к.т.н., доцент Жданова О.Г.

 ТЕМА: Автоматичне виявлення бізнес-процесів компаній контрагентів замовника
Доцент, к.т.н., доцент Гриша О.В.

ТЕМА: Сучасні методи семантичного пошуку. Державний реєстраційний номер 0117U000913
Доцент, к.т.н., доцент Муха І.П.

ТЕМА: Розробка та впровадження системи управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами. №  державної реєстрації  0115U000322
Доцент, к.т.н., доцент Жаріков Е.В.

ТЕМА: Інтелектуальні методи програмування, моделювання  і прогнозування з використанням ймовірністного і лінгвістичних підходів. Державний реєстраційний номер 0117U000926
Доцент, к.т.н., доцент Баклан І.В.

ТЕМА: Математичні моделі та технології в СППР. Державний реєстраційний номер 0117U000914
Доцент, к.т.н., доцент Фіногенов О.Д.

ТЕМА: Дослідження способів визнання кредитів Європейською Кредитною Трансферно-Накопичувальною Системою (ЄКТС) у кредитній мобільності. Державний реєстраційний номер 0117U000925
Доцент, к.т.н., доцент Тєлишева Т.О.

ТЕМА: Методи та технології в задачах пошуку та збереження даних. Державний реєстраційний номер 0117U000915
Доцент, к.т.н. Ліщук К.І.

 ТЕМА: Дослідження типових архітектурних шаблонів структур баз даних для широкого кола практичних задач. Державний реєстраційний номер 0117U000921
Доцент, к.т.н. Попенко В.Д.

ТЕМА: Система перетворення зорової інформації в тактильну для людей з вадами зору. Державний реєстраційний номер 0117U000920
Ст. викл.,к.т.н. Сперкач М.О.

 ТЕМА: Методи та технології високопродуктивних обчислень та  обробки надвеликих масивів даних. Державний реєстраційний номер 0117U000924
Старший викладач Олійник Ю.О.

ТЕМА: Електронний навчальний комплекс з підтримки дисципліни «Алгоритмізація та програмування» для студентів ІТ спеціальностей ВНЗ. Державний реєстраційний номер 0117U000916
Старший викладач Проскура С.Л.

 ТЕМА: Визначення факторів, що впливають на академічний рейтинг студентів вищих навчальних закладів. Державний реєстраційний номер 0117U000922
Старший викладач, к.ф.-м.н. Клименко О.М.