На кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ) існує декілька наукових шкіл, які очолюють провідні фахівці кафедри.

Напрямок “Розвиток точних алгоритмів для важкорозв’язуваних комбінаторних задач” розробляється співробітниками лабораторії комбінаторної оптимізації (науковий керівник – професор, доктор технічних наук Павлов Олександр Анатолійович). В рамках цього напряму в 1969 році в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» засновано наукову школу «Комбінаторна оптимізація, планування та прийняття рішень в складних системах».

Напрямок «Візуальне імітаційне моделювання складних систем, генератори імітаційних програм і методи прискорення моделювання стаціонарних випадкових процесів» очолює доктор технічних наук, професор кафедри, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Томашевський Валентин Миколайович.

Напрям “Методологія системного аналізу бізнес-процесів, та технологій створення і впровадження ERP“, засновником був Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,  доктор технічних наук, професор Гриша С.М. На даний момент науковим керівником напряму є доцент, кандидат технічних наук Гриша Олена Василівна.

«Методи та алгоритми моделювання дискретно-подійних систем з великою кількістю елементів» – професор кафедри АСОІУ, доктор технічних наук Стеценко Інна Вячеславівна.

“Лінгвістичне моделювання для створення інтелектуальних програмних систем” – доцент кафедри АСОІУ Баклан Ігор Всеволодович.

“Управління компетенціями в мобільному освітньому середовищі на основі онтологічного підходу, когнітивного моделювання та ситуативного аналізу” – доцент кафедри АСОІУ Ковалюк Тетяна Володимирівна.

“Моделі і методи в мультипроцесорних інформаційних технологіях в динамічних складних системах” – доцент кафедри АСОІУ Фіногенов Олексій Дмитрович.